Včelnica bude aj naďalej pod Lachovcom, posunie sa o niekoľko desiatok metrov

0 62

Už desať rokov slúži záhrada za púchovskou poliklinikou Zdravie a susediacim domom pre seniorov včelárom. V roku 2008 si tu Centrum voľného času Včielka vybudovalo včelnicu, ktorá slúžila nielen včelárskemu krúžku, ale aj múzeu včelárstva, sídliacemu vtedy v areáli ZŠ J. A. Komenského. Pred štyrmi rokmi muselo múzeum uvoľniť priestory bývalých školských dielní projektu novej materskej školy a presťahovať sa do Centra sociálnych služieb Chmelinec na Hoštinskej ulici. V tomto roku čaká sťahovanie aj včelnicu, ale všetko nasvedčuje tomu, že nepôjde o žiadny dramatický presun. Včelie úle budú mať len o niekoľko metrov vyššiu nadmorskú výšku a na mieste súčasnej včelnice by sa mal kapacitne rozšíriť súčasný domov sociálnych služieb.

Ešte pred dvanástimi rokmi stála vedľa vtedy ešte nemocničného zariadenia Zdravie nevyužitá budova bývalého infekčného oddelenia. Mesto Púchov ju odkúpilo ako nepotrebný majetok od Trenčianskeho samosprávneho kraja a až v roku 2007 sa mu podarilo nájsť kupca – za necelého polmilióna eur budovu odkúpila firma GMD Finance s tým, že bude plniť verejnoprospešný účel. Sľub bol dodržaný a od roku 2013 tu v novozrekonštruovaných priestoroch ponúka svoje služby nezisková organizácia Senior klub.

Podstatne skôr, ako sa do nových priestorov nasťahovali seniori, vznikla v záhrade malá včelnica. Prístrešky s úľmi a tiež malú besiedku tu vybudovalo Centrum voľného času Včielka, vtedy vedené zanietenou včelárkou Evou Kováčovou. Cesta k včelnici viedla cez nekonečné hodiny práce na klčovaní a príprave terénu, betónovaní základov i na samotnej stavbe drevených konštrukcií. Po desiatich rokoch zažije včelnica pomyselné „déjavu“ – opäť sa bude klčovať a upravovať terén, ale o niekoľko metrov ďalej vyššie smerom k prístupovej ceste na Ilonku. Súčasná včelnica totiž stojí na pozemku, ktorý Senior klub potrebuje na rozšírenie svojich kapacít.

Senior klub je podľa slov riadi- teľa zariadenia Olivera Drobného kapacitne naplnený. Dnes je tu možnosť poskytovať celoročné služby seniorom na osemdesiatich lôžkach, v prípade rozšírenia by sa mohla kapacita domova sociálnych služieb až zdvojnásobiť. V najbližších mesiacoch sa očakáva eurofondová výzva, a tak vedenie zariadenia chce byť na ňu projekčné pripravené.

Najvhodnejšou lokalitou na rozšírenie zariadenia o dva prepojené pavilóny sa ukazuje byť parcela č. 662/2 za súčasnou budovou Senior klubu. Tá má dnes troch vlastníkov – štyri z deviatich dielov vlastní Slovenský pozemkový fond, ďalších 42 percent parcely má pod palcom Mesto Púchov a zvyšok patrí akciovej spoločnosti HC CAPITAL, ktorá je majetkovo spriaznená so Senior klubom. Jej záujmom je spoluvlastnícke podiely odkúpiť.

Problematikou sa na dvoch svojich januárových zasadnutiach zaoberala aj komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania. Na umiestnenie stavby, ale aj plán presťahovania včelnice sa boli pozrieť aj počas výjazdového zasadnutia, ktoré sa konalo 30. januára 2019.

Snažili sme sa nájsť riešenie, ktoré vyhovuje Mestu Púchov a Centru voľného času, aby sme zachovali včelnicu a umožnili možnosť praktickej činnosti v existujúcom včelárskom krúžku, ale zároveň aby sme vyšli v ústrety investorovi, ktorý chce rozšíriť kapacity svojho sociálneho zariadenia. Musím povedať, že investor pristupuje k veci ústretovo, je pripravený na vlastné náklady pripraviť a oplotiť nový pozemok pre včelnicu, ktorý bude umiestnený o niekoľko metrov vyššie, je pripravený vybudovať aj prístupový chodník a tiež menšiu skladovú miestnosť, ktorá bude slúžiť pre potreby mladých včelárov,“ skonštatoval krátko po výjazde stavebnej komisie jej predseda Miroslav Kubičár.

Vedúca krúžku včelárov pri CVČ Včielka Eva Kováčová mala v rámci presunutia včelnice zálusk na opustenú budovu starej spaľovne, ktorá by mohla slúžiť ako dielňa, lenže tá stojí na mieste plánovanej výstavby. Oliver Drobný zo Senior klubu však už ubezpečil, že vedia vytvoriť podmienky pre bezpečné uskladnenie náradia a materiálu pre včelárov priamo na pozemku budúcej včelnice.

Osobitou otázkou zostáva termín sťahovania včelnice. Skúsení včelári totiž odporúčajú sťahovať včely v zimnom období a nie v čase ich aktivity. Oliver Drobný v pozícii zástupcu investora avizuje, že s konkrétnymi prácami na príprave nového pozemku začnú hneď, keď mesto vydá súhlas na presťahovanie včelnice a vzdá sa predkupného práva na súčasný pozemok včelnice.

Na podnet Michala Bizoňa, ktorý sa výjazdovej komisie zúčastnil ako zástupca verejnosti, odporúča komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania riešiť vyporiadanie spomínaného pozemku č. 662/2 v kontexte so zriadením vecného bremena na pozemkoch pri obytných domov č. 1159 a 1160 na Ulici 1. mája. Tie sú totiž vo vlastníctve spoločnosti Sport & Training Centre, s. r. o., kde má majetkový podiel aj firma HC CAPITAL. Komisia teda odporúča vedeniu mesta, aby rokovalo so zástupcami oboch spoločností o vyriešení vzájomných majetkovo-právnych vzťahov.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.