VIDEO: Podpisom memoranda spečatili prvý krok k vytvoreniu unikátneho kampusu

0 5

Spoločný stredoškolsko-vysokoškolský kampus vyrastie v Púchove, v areáli Spojenej školy Púchov a susednej Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Pomôcť má rozvoju manuálnych zručností žiakov a študentov a tiež vychovať ľudí s pridanou hodnotou pre potreby regionálnych zamestnávateľov.

Zmluvnými stranami memoranda, vďaka ktorému vznikne takýto kampus, sa okrem TSK, Spojenej školy v Púchove, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulty priemyselných technológií v Púchove a mesta Púchov stali aj štyria významní podnikatelia z regiónu a šiesti zahraniční partneri. „Úlohou a cieľom kampusu bude prinášať moderné technológie, postupy vzdelávania a študijné predmety pre župnú strednú školu a tiež fakultu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Do projektu budú zapojené vysoké a stredné školy zo zahraničia, vďaka čomu sa vytvára priestor na vzájomné porovnávanie sa a tiež výmenu skúseností a know-how. „Výstupmi tohto projektu majú byť vzdelaní a zruční ľudia, či už tí, ktorí odchádzajú zo strednej školy k regionálnym zamestnávateľom, prípadne budú pokračovať na Fakulte priemyselných technológií či iných vysokých školách alebo tí, ktorí po vysokoškolskom štúdiu nájdu uplatnenie v týchto spoločnostiach. Reagujeme tak na priemysel 4.0, automatizáciu, robotizáciu, informačné technológie aj umelú inteligenciu,“ dodal župan.

V rámci projektu sa počíta s vytvorením rôznych odborných učební, vybudovaním športovísk či rekonštrukciou internátu. Pre financovanie tohto unikátneho projektu, ktorým sa vytvorí spoločný ucelený stredoškolsko-vysokoškolský priestor, budú najskôr združené financie župy a univerzity na prípravu projektových dokumentácií, územného či stavebného povolenia. Neskôr sa spoločne budú uchádzať o financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov, príp. štátneho rozpočtu.
„Súčasťou projektu je aj vybudovanie inovačného a kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn v oblasti materiálov, ako je guma, textil, kompozity a ďalšie nekovové materiály, teda tie, ktoré sú dnes typické v oblasti výskumu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove. Budeme pokračovať v modernizácii prístrojového vybavenia a máme ambíciu ,v spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi, realizovať časť aplikovaného výskumu priamo na fakulte,“ dodal rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.