Ďalšia vlna kritiky pre novú železničnú stanicu v Púchove

0 1 131

Aj keď frekvencia vlakov a cestujúcich je počas týždňa rôzna a závisí od rôznych faktorov, v železničnej stanici v Púchove sa v priebehu jedného týždňa zastaví približne 600 vlakov a využije ju 8000 až 9000 cestujúcich. Práve tí vytkli novej stanici viaceré nedostatky.

Situácia, ktorá sa len tak nevidí
Pred časom sme informovali o aktuálnej situácií, ktorá na púchovskej stanici panuje ohľadom možností občerstvenia. To, že v priestoroch stanice neboli vybudované priestory pre staničnú reštauráciu, bufet či kaviareň, má totiž súvis s čerpaním eurofondov.

„Lesk a bieda“ niekdajšej železničnej stanice

V rámci nich môžu byť preplácané iba objekty a miestnosti, ktoré súvisia s technologickou prevádzkou železnice. Preto v schválenej projektovej dokumentácii v rámci výstavby objektu železničnej stanice Púchov nebol naplánovaný žiadny komerčný nebytový priestor. Aj samotné železnice SR priznali, že na slovensku by ste podobný prípad ako v Púchove hľadali len s ťažkosťami.

Niektorým chýbajú aj parkovacie miesta
K jedným z vytýkaným problémom pribudol aj nízky počet parkovacích miest. Pritom ŽST Púchov je zahrnutá do zoznamu záujmových lokalít pre P&R (park and ride – záchytné parkovisko). V rámci modernizácie ŽST Púchov boli vytvorené plochy vhodné na parkovanie, došlo tiež k zabezpečeniu prestupu vlak – bus, resp. vlak – individuálna automobilová doprava.

Budovanie ďalších parkovacích kapacít v ŽST Púchov nie je zahrnuté do zoznamov akcií financovaných z verejných zdrojov. Ďalšou možnosťou riešiť daný stav je využitie zdrojov samosprávy, resp. programu EÚ – IROP. ŽSR v tomto prípade riešenia zabezpečia samospráve potrebnú súčinnosť.

Sťažnosti sú aj na neporiadok v podchode
Problém so znečisťovaním podchodov nájdeme takmer v každej železničnej stanici. V Púchove je problematický najmä vstup do podchodu zo strany Horné Kočkovce. Pritom neporiadok nie je vo väčšine prípadov spôsobený samotnými cestujúcimi. Previnilcov ale nemožno odhaliť a ani potrestať, nakoľko bezpečnostná kamera v podchode už v týchto priestoroch nemá dosah. Tej by mohla napomôcť častejšia návšteva Mestskej polície.

ŽSR si uvedomujú problematické znečisťovanie podchodu, z toho dôvodu bolo vyhlásené výberové konanie na upratovanie, ktoré v súčasnosti prebieha. Do jeho ukončenia bude predmetný priestor jedenkrát do týždňa upratovaný zamestnancom železničnej stanice.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.