Vodiči pozor, pripravte sa na výrazné dopravné obmedzenia

0 92

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť na výrazné dopravné obmedzenia, ktoré sú v meste Považská Bystrica na ceste II/517 ako súčasť stavby „Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – I. a II. etapa“.

Od stredy 6. novembra 2019 v čase od cca 17.00 hod. bude v úseku cesty od križovatky s cestou I/61 riadenej cestnou svetelnou signalizáciou – po križovatku s miestnou komunikáciou k obchodnému domu, realizovaná čiastočná uzávierka jazdných pruhov a presmerovanie vedenia dopravy pri realizácii rekonštrukcie tohto úseku cesty – postupne po tretinách celej šírky vozovky, spolu s rekonštrukciou stredových deliacich ostrovčekov.

Stavebné práce sa budú vykonávať v závislosti od vhodných poveternostných podmienok a ukončenie tejto etapy rekonštrukcie cesty je stanovené na 30. novembra 2019.

Doprava bude usmerňovaná a riadená umiestneným prenosným dopravným značením a dopravnými zariadeniami – dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou, prípadne riadená príslušníkmi PZ a osobami spôsobilými a poučenými na riadenie cestnej premávky.

Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri plánovaní ciest, v rámci ktorých využíva frekventovaný dopravný koridor križovatky ciest I/61 a II/517, zohľadnili vyššie uvedené dopravné obmedzenia, zvýšili opatrnosť a pozornosť, sledovali prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia, príp. ak je to možné v čase dopravných obmedzení využili inú trasu, ktorou je mesto Považská Bystrica prepojené s okolitými regiónmi.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici naďalej odporúča účastníkom cestnej premávky vyhnúť sa podľa možností použitiu stavebne rekonštruovaného úseku cesty II/517 v dopravne najviac frekventovaných časoch t. j. ráno v čase od 05.30 hod. do 07.30 hod. a predovšetkým v popoludňajšej dobe v čase od 13.00 hod. do 17.30 hod., prípadne odporúča motoristickej verejnosti, ktorá využíva pri svojich cestách diaľnicu D1 v lokalite Považská Bystrica (úsek Beluša – Bytča), pri vjazdoch a výjazdoch do tejto lokality použiť diaľničné privádzače P. Bystrica – Juh (Sverepec) a P. Bystrica – Sever (Vrtižer).

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.