Výročná schôdza dobrovoľných hasičov v Púchove

0 3

V nedeľu 8. januára 2017 v popoludní o 15:00 hod. sa v hasičskej zbrojnici konala výročná členská schôdza dobrovoľných hasičov mesta Púchov. Na tejto schôdzi sa stretávajú všetci členovia tohto zboru, aby zhodnotili činnosť za predošlí rok a naplánovali činnosť na ďalší rok.

Výročnej schôdze sa zúčastnili aj vážený hostia a to viceprezident DPO SR Ing. Michal Jurdík, primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek, starosta mesta Brumov-Bylnice Zdenek Blanař, delegáti z DHZ Horný Kelčov, DHZ Vysoká nad Kysucou a aj delegáti z českého dobrovoľného sboru Brumov.

Schôdzu zahájil privítaním všetkých prítomných Jozef Ridzik st.. Následne sa schôdza viedla podľa schváleného programu. Z bodov programu sa predniesla správa o činnosti za rok 2016, správa o hospodárení a plán činností na rok 2017.

Pristúpilo sa aj k oceneniu členov, za aktívnu činnosť či v súťažnom družstve alebo v zbore a taktiež za vernosť v dobrovoľnom hasičskom zbore. Následne v diskusii všetkých prítomných privítal primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek, kde predostrel ciele mesta Púchov do ďalších rokov.

Príspevkom do diskusie prispel viceprezident DPO SR, ktorý predniesol plány dobrovoľného hasičstva do ďalších rokov. Do diskusie sa prihlásil starosta mesta Brumov-Bylnice Zdenek Blanař ako aj delegáti prítomných zborov, ktorý kladne zhodnotil našu činnosť a popriali nám veľa dobrého do ďalšieho roku.

V diskusii členovia zboru predostreli pripomienky, ktoré trápia Púchovský zbor na ktoré primátor mesta prisľúbil ochotu ich riešiť. Nasledovala dôležitá časť programu a to voľba výboru DHZ Púchov a Delegáta na valné zhromaždenia DPO SR. Predsedom zboru bol zvolený Jozef Ridzik st. a veliteľom Ing. Michal Koukal.

Za delegáta bol zvolený Jozef Ridzik st. Po splnení programu a vyčerpaní všetkých bodov sa schôdza ukončila a pristúpilo sa k neformálnej diskusii či s primátorom mesta Púchov, viceprezidentom DPO SR alebo členmi medzi sebou.

Ing. Michal Koukal, DHZ Puchov

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.