Výročná schôdza púchovských hasičov za rok 2017

0 109

V nedeľu 4. marca 2018 sa zišli púchovsky hasiči na výročnej schôdzi ,aby zhodnotili rok 2017. Na tejto schôdzi sa zúčastnil aj primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek, za HaZZ Púchov Ing. Richard Hikl a tajomníčka územného výboru DPO SR Púchov Paulina Lacková ako aj pozvaný hostia z Brumova /ČR/, Vysokej nad Kysúcou a Kelčova.

Pred otvorením schôdze zúčastnením predviedli hasičskú básničku 5 ročná Viktória Mišunová 9 ročný Alexander Ridzik a 9 ročná Simonka Sečkárová za ktorú sa im hasiči poďakovali veľkým potleskom. Schôdza mohla začať . Schôdzu viedol predseda DHZO Jozef Ridzik. Na úvod rokovania boli prednesené body podľa ktorého sa schôdza s odsúhlasením členov DHZO viedla.

Jeden z bodov bola správa o činnosti v zbore počas celého roka 2017 ktorú predniesol Ing. Michal Koukal. Činnosť v zbore bola bohatá, nakoľko náš zbor po všetkých stránkach zabezpečoval, všetko čo súviselo v oblasti požiarnej ochrany a iných aktivít.

Po prerokovaní jednotlivých bodov sa došlo k bodu oceňovanie, ako prvý boli ocenení starší hasiči ktorý sa pred 50 rokmi podieľali na výstavbe zbrojnice ako aj jej využitie pre hasičov v meste Púchov. I keď sa nedalo oceniť všetkých, ktorý už nie sú medzi nami, tak aspoň spomienkou na nich sme im poďakovali. Zároveň boli aj viacerí účastníci odmenení ďakovným a pozdravným listom. Ďalej za vernosť v zbore a jedným vyznamenaním Za zásluhy Aloizovi Kudlejový.

Na rad prišli aj deti ktoré počas roka dosahovali vynikajúce výsledky v inviduálných výsledkov v ligových 60 – kách v behu na 60 m cez prekážky ako aj kolektívnych disciplínach. Tomáš Kucej, Alexander Ridzik, Dávid Koncový, Peťko Zatlukal, Nina Jandušiková, Simona Sečkarová a Viktória Mišunová. Poďakovalo sa aj novým adeptom ktorý majú záujem v tejto činnosti.

V bode diskusia sa ako prvý prihlásil primátor mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek, za Brumov /ČR/. Jaroslav Kliš , za Vysokú nad Kysucou p.Dorman Miroslav, z Kelčova vystúpil p. Milan Pivko za HaZZ Púchov Ing. Richard Hikl a za Územný výbor DPO SR Púchov tajomníčka Paulina Lacková a na koniec za DHZO Ľubomír Žiačik. Tak isto sa poďakovalo všetkým ktorý sa podieľali na rozvoji hasičstva v Púchove.

Mestký úrad Púchov, ZŠ Gorazdová v ktorej pôsobí riaditeľka Mgr. Viera Flimelová, Continentál s.r.o Púchov, vysunuté pracovisko HaZZ Púchov, Slovenský zväz hasičského športu Ing. Ján Borievka, Firestop s.r.o Ing. Stanislav Crkoň, Fire consul s.r.o Phd. Rudolf Adamička, Akciová spoločnosť Feromont Ing. Ľubomír Kovač, Akciová spoločnosť Goms Púchov Ing. Ladislav Ganát, bývali prezident DPO SR Ladislav Pätho, súkromná osoba Marián Mišun, predseda DHZO Jozef Ridzik a súkromná osoba Peter Zatlukal.

Ako posledný bod bolo uznesenie a záver rokovania ktoré uzavrel predseda Jozef Ridzik. Po tomto akte sa účastníci zhostili spoločného posedenia.

Jozef Rídzik

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.