Z dvoch telocviční je zatiaľ opravená len jedna

0 14

Do konca letných prázdnin mali prejsť rekonštrukciou palubovky v dvoch púchovských školských telocvičniach – v ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Gorazdova. Deti z „Gorazdovky“ však aj v týchto dňoch musia absolvovať hodiny telocviku na vonkajších plochách, keďže ich telocvičňa ešte stále nie je dokončená. Spôsobilo to vlhnutie podkladových vrstiev, ktoré navyše vykazovali veľké nerovnosti. Meškalo sa aj so sfunkčením telocvične ZŠ J. A. Komenského. Tu sa projektant pri príprave rozpočtu „sekol“ o sto štvorcových metrov a radnica tak musela siahnuť k úprave pôvodného rozpočtu.

Dve zo štyroch školských telocviční v Púchove sa počas leta opravovali vďaka dotačnej podpore z ministerstva školstva. To ešte vo februári vyčlenilo pre zriaďovateľov na celom Slovensku 10 miliónov korún – z toho 9 miliónov eur na rekonštrukciu, dostavbu alebo výstavbu telocviční a 1 milión eur na ich vybavenie.

Mesto Púchov mohlo do boja o dotáciu nominovať iba tri školy, keďže rekonštrukcia ZŠ Mládežnícka už bola v minulosti podporená z európskych fondov. Dve z troch podaných žiadostí boli úspešné. Smolu mali len žiaci ZŠ s MŠ Slovanská v Horných Kočkovciach, ktorých telocvičňa si na opravu bude musieť počkať.

V rámci kapitálových výdavkov sa ministerstvo školstva rozhodlo podporiť dovedna 203 projektov škôl a medzi nimi i dva púchovské – na rekonštrukciu paluboviek získalo Mesto Púchov ako zriaďovateľ pre ZŠ Gorazdova 39 000 eur a pre ZŠ J. A. Komenského 28 000 eur. Podmienkou pridelenia dotácie bolo aj vyčlenenie vlastných zdrojov z mestského rozpočtu – v prípade ZŠ Gorazdova to bolo 13 250 eur a v prípade „Komenčáku“ 9 230 eur. Pri verejnej súťaži sa podarilo vysúťažiť o niečo nižšiu cenu, pričom obe telocvične mala zrekonštruovať bratislavská firma Koratex. Tá začala s prácami 8. augusta, ale podľa očakávania sa jej práce nepodarilo do konca prázdnin ukončiť. V oboch telocvičniach sa totiž vyskytli nečakané problémy, ktoré nakoniec hodnotu celej zákazky ešte navýšili.

Práce podľa projektu vyzerali jednoducho – v oboch telocvičniach mali byť demontované pôvodné parkety, mal tu byť vytvorený nový dvojitý podkladový rošt s podložkou a na ňom namontovaná podlaha z drevených trojvrstvových parket pre športový povrch. Rozobratie pôvodného povrchu v telocvični ZŠ Gorazdova ukázalo, že až také jednoduché to nebude. „Po rozobraní pôvodnej palubovky sa zistilo, že časť podkladových vrstiev bola úplne zhnitá z dôvodu veľkej vlhkosti, čo projektant nemohol predpokladať,“ informovala na septembrovom rokovaní komisie výstavby vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Púchove Daniela Šicová. „Dohodli sme sa s dodávateľskou firmou, že sa dodatočne opraví z vonkajšej strany prasknutý okapový chodník, cez ktorý vlhne stena, základy a vlhkosť sa rozširuje po podkladovej betónovej doske. Dodatočne bude tento okapový chodník vyšramovaný a ak bude treba, pribudne tu dodatočná vonkajšia izolácia. Ďalej sa zistilo, že je tu nerovný povrch a aby sa zabezpečili izolácie proti spodnej vode, potrebujeme tento povrch vyrovnať. Takže tu bude naviac položená nová nivelačná vrstva, ktorá vyrovná podlahu.“ Práce naviac si síce vyžiadajú finančné zdroje, ale keďže pri súťažnom výbere dodávateľa sa podarilo ušetriť necelých osem tisíc eur, práve tieto peniaze vykryjú dodatočné stavebné práce.

Drahšia bola aj rekonštrukcia telocvične ZŠ J. A. Komenského, kde sa síce technický problém nevyskytol, ale pri projekčnej príprave došlo k nečakanej chybe projektanta. Ten najprv označil obe telocvične za približne rovnaké a cvičebný priestor mal mať výmeru 293 m2. Lenže ako sa v praxi ukázalo, telocvičňa na „Komenčáku“ má zhruba o sto štvorcových metrov viac. „Projektant zahrnul do rozpočtu zhruba o tretinu menšiu plochu, než bolo treba. Aj preto sme nútení v rámci úpravy rozpočtu navýšiť vyčlenené finančné prostriedky z mestskej pokladnice,“ zdôvodňovala návrh na úpravu rozpočtu Daniela Šicová. Vo verejnej súťaži sa totiž podarilo ušetriť len čosi viac ako 2 500 eur, a to na vykrytie projektantovho omylu nestačilo. Poslanci tak pri nedávnej úprave rozpočtu uvoľnili na dofinancovanie celej akcie ešte 3 000 eur. Telocvičňa ZŠ J. A. Komenského je však od tej v ZŠ Gorazdova už od minulého týždňa opäť funkčná.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.