Novinky so značkou

ZŠ J. A. Komenského

Žiačka z Púchova je najlepšia na Slovensku

Dňa 13.- 14. júna 2018 sa v Košiciach uskutočnilo Celoslovenské kolo Biologickej olympiády kat. E. Základnú školu J. A. Komenského v Púchove, mesto a kraj reprezentovala deviatačka Milka Blahová, ktorú pripravovala p.uč. Jurenková, za čo…

Beseda so spisovateľkou Emíliou Šipulovou

V stredu 9. mája 2018 sme sa my, žiaci 9. ročníka ZŠ J. A. Komenského v Púchove, zúčastnili na besede s milou a múdrou spisovateľkou, pani Emíliou Šipulovou. Bývalá pani učiteľka, ktorá kedysi učila aj na našej škole, bola ochotná prísť a …

Tvorivosťou k správnemu výberu povolania

Na ZŠ J.A. Komenského si uvedomujeme, že všetci žiaci pokračujú vo vzdelávaní na ďalšom stupni, stredných školách. Ako si vybrať tú správnu? Pre aké povolanie sa rozhodnúť? Skúsili sme našim žiakom ponúknuť inú formu ako len prehliadky…