Za nepokosené pozemky vám hrozí mastná pokuta

1 266

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. Mesto Púchov upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Vlastníci, nájomcovia a správcovia poľnohospodárskej pôdy majú zo zákona povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Mesto Púchov žiada vlastníkov, nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín. Taktiež upozorňuje na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Hrozia kontroly a pokuty

Zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky plnenia zákonných ustanovení. V zastavanom území mesta rieši vec príslušný mestský úrad. V prípade potreby bude vec riešená okresným úradom, ako príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak pôjde o sústavné obťažovanie z pozemku trvale zamoreného burinami, vec bude riešená súdnou cestou.

V prípade zistenia porušenia zákona budú udelené finančné sankcie až do výšky 330 €.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 € do 33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 ods.1 zákona.

1 komentár
  1. jozef hovorí

    To je vtipne, v Cechach vyzyvaju k obmedzeniu kosenia.Napriklad: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/sucho-zelen-louky-hmyz-klima.A190425_472257_ostrava-zpravy_jaga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.