Za zvýšenú mieru separácie získalo mesto Považská Bystrica z fondu desaťtisíce eur

0 27

Mesto Považská Bystrica za rok 2019 dosiahlo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu takmer 33 percent. Vďaka dobrým výsledkom získalo z Environmentálneho fondu viac ako 50 000 eur.

Keďže v súčasnosti sa neustále zvyšujú poplatky za skládkovanie a vhodných plôch na skládky je nedostatok, problematika odpadov je veľmi aktuálna. Viaceré aktivity v tejto oblasti realizuje aj mesto Považská Bystrica, ktoré sa snaží vo veľkom podporovať separáciu a tým pádom znižovať množstvo odpadu uloženého na skládku.

O tom, že sa mu to postupne darí, svedčia samotné čísla. „Radnica sa rôznymi formami snaží podporovať separovanie. Za posledné štyri roky bolo v meste a jeho integrovaných častiach dobudovaných 236 stojísk, v ktorých je umiestnených  1 192 nádob na plasty, papier, sklo, tetrapaky, kov, textil a biologicky rozložiteľné odpady. Taktiež obyvateľom bývajúcim v rodinných domoch sme rozdali takmer 2 800  kompostérov, ale aj farebné vrecia,“ informovala nás Daniela Sovíková, referent odpadového hospodárstva MsÚ.

MIERA SEPARÁCIE STÚPLA
O tom, že Považskobystričania si uvedomujú potrebu separácie svedčia aj čísla za posledné roky, kedy jej miera postupne stúpa.  V rokoch 2017 a 2018 bolo percento separácie necelých 28 percent a v minulom roku to už bolo takmer 33 percent. „Nedávno vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý značne navýšil poplatky. Ak chceme na odpadoch ušetriť, musíme zvyšovať mieru separácie. Je to veľmi dôležité nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z pohľadu životného prostredia,“ zdôraznila D. Sovíková.

POMÁHAJÚ PODPORNÉ AKTIVITY
Radnica sa dlhoročne snaží separáciu komodít zvýšiť aj rôznymi podpornými aktivitami. „Som rád, že to číslo je z roka na rok vyššie. Otázka odpadov trápi všetky samosprávy. My sa snažíme realizovať na zvýšenie podielu separácie rôzne podporné akcie, ako je EKO jarmok, podujatie „VEZMI SI MA“ a v rámci kultúrneho leta sa opäť uskutoční EKO deň. Je to nesmierne dôležité, lebo ak si neosvojíme triedenie odpadu, tak sa nám poplatky zaň vyšplhajú na obrovské sumy, ktoré by sme pri precíznom separovaní mohli využiť aj inak,“ skonštatoval primátor Karol Janas.

PRÍSPEVOK VO VÝŠKE VIAC AKO 50-TISÍC EUR
Mesto Považská Bystrica za rok 2019 dosiahlo úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 32,62 percent. V zmysle zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona o Environmentálnom fonde podalo žiadosť  o príspevok z poplatkov za uloženie odpadov. „Hlavným kritériom jeho získania bolo, aby sme dosiahli úroveň vytriedenia vyššiu ako 30 percent, čo bolo splnené. Z príspevku sme získali 51 119,06 eur. Tieto príjmy môžeme použiť len na účely odpadového hospodárstva,“ ozrejmila D. Sovíková. Podľa jej slov je aj v tomto prípade vidieť, že separovať sa oplatí nielen vzhľadom k životnému prostrediu, ale aj z ekonomického hľadiska. „Získané financie chceme použiť na nákup nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Práve jeho triedenie a zber bude od 1. januára 2021 pre mestá a obce povinné,“ dodala.

Žiadateľom o príspevok v aktuálnom období môže byť samospráva, ktorá:

  • v roku 2019 dosiahla mieru triedenia viac ako 30 %,
  • za posledné 3 roky nemala udelenú pokutu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia za delikty v odpadovom hospodárstve,
  • použije prostriedky na aktivity v oblasti odpadového hospodárstva v zmysle hierarchie odpadov,
  • obec s mierou triedenia viac ako 60 % môže prostriedky využiť aj iné zložky životného prostredia.

 

Zdroj Považská Bystrica
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.