Zákaz spaľovania odpadu

0 62

Obec Streženice upozorňuje občanov a vlastníkov pozemkov na zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností.

Najjednoduchším a najekologickejším spôsobom likvidácie zeleného odpadu je založenie kompostoviska vo vlastnej záhrade. Obec zabezpečila domácnostiam na tento účel kompostéry, ktoré je potrebné k tomuto účelu využívať. Zelený odpad väčších rozmerov je možné uložiť na zbernom dvore.

Spaľovať odpady je zakázané aj vo vykurovacích zariadeniach (kotloch, krboch, peciach…). Ak sa domnievate, že váš sused spaľuje zakázané palivo alebo inak porušuje zákon o ochrane ovzdušia, môžete sa obrátiť na obec. Obec je povinná poslať prevádzkovateľovi spaľovacieho zariadenia písomné varovanie. Dostane v ňom informáciu o podozrení z porušovania zákona a oznámenie, že v prípade ďalšej sťažnosti bude vykonaná kontrola.

V prípade obdržania ďalšej sťažnosti obec kontaktuje Slovenskú inšpekciu životného prostredia, ktorá vykoná kontrolu. Pri kontrole bude inšpekcia oprávnená vojsť do nehnuteľnosti a odobrať popol aj ster z komína na analýzu. Ak je to potrebné, môže požiadať o pomoc Policajný zbor.

Keď niekto spaľuje odpad zo záhrady (lístie, tráva, konáre a pod.), odpad z domu (plastové fľaše, papier, kartóny, guma a pod.) dopúšťa sa priestupku a hrozí mu pokuta.

Občan, ktorý tak koná dopúšťa sa priestupku voči viacerým zákonom:
– zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,

– zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

– a všeobecne záväznému nariadeniu obce VZN č. 2/2023.

Buďte zodpovední a neničte zdravie a neznepríjemňujte život sebe, svojim susedom a celému okoliu!

Zdroj Obec Streženice
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.