Novinky so značkou

pálenie

Zákaz spaľovania odpadu

Obec Streženice upozorňuje občanov a vlastníkov pozemkov na zákaz spaľovania lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností. Najjednoduchším a najekologickejším spôsobom likvidácie zeleného…