Základná škola Beluša výrazne zmodernizovala odborné učebne a školskú knižnicu

0 180

Vďaka projektu „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Beluša“ spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja obec Beluša ako zriaďovateľ Základnej školy Beluša (ZŠ Beluša) výrazne zatraktívnila proces výučby odborných predmetov, a to modernizáciou odborných učební a školskej knižnice v hodnote čerpaných výdavkov vo výške 152 476,27 €. Obec z tejto čiastky financovala projekt sumou cca 12 tisíc €.

Slávnostné sprístupnenie 5 učební a školskej knižnice sa konalo v deň otvorenia školského roka 2021/2022, a to 2. septembra 2021. Nové a modernizované vybavenie predstavila Ing. Edita Horváthová, riaditeľka ZŠ Beluša pozvaným hosťom a ostatným členom pedagogického zboru.
„Som veľmi rada, že sme počas prázdnin ukončili tento náročný, ale veľmi prospešný projekt. Pri vzdelávaní detí sú dôležité nielen vedomosti, ale aj manuálne zručnosti a tie nadobudnú v novej učebni dielní. Čitateľskú gramotnosť si žiaci zlepšia v knižnici, v ktorej je nielen nový nábytok, ale najmä plno zaujímavých knižných titulov- z radov povinného čítania, ale aj populárnej literatúry.  Modernými didaktickými pomôckami je vybavená učebňa biochémie, fyziky. Nové notebooky, počítače, 3D tlačiareň a interaktívne tabule sú súčasťou jazykového laboratória a počítačovej učebne. Pri realizácii projektu nám veľmi pomohol zriaďovateľ, t.j. obec Beluša, ale ruku k dielu pridali aj samotní pedagógovia, pre ktorých sú nové priestory a vybavenie výzvou, ako vzdelávať naše deti ešte zaujímavejšie, pútavejšie. Verím, že štúdium v nových triedach bude aj pre samotných žiakov zaujímavé, “ opisuje cieľ projektu Ing. E. Horváthová, riaditeľka ZŠ Beluša.
Samozrejmosťou každej novej učebne je interaktívny projektor s projekčnou tabuľou. Rovnako boli do uvedených tried zaobstarané nové stoličky a stoly pre študentov i pedagógov. Jazyková učebňa bola doplnená o digitálne jazykové laboratórium a 20 notebookov pre žiakov. Počítačová trieda sa vynovila počítačmi s príslušenstvom, multifunkčnou, ale aj 3D tlačiarňou. Učebne fyziky, biológie a chémie sú vybavené špeciálnymi laboratórnymi pracoviskami s prípojkami na energie a vodu, vrátane rôznorodého vybavenia didaktickými pomôckami. Polytechnická učebňa predstavuje skutočnú dielňu s množstvom náradia, kovovými skriňami na odkladanie náradia a špeciálnymi pracovnými stolmi prispôsobenými na obrábanie dreva, kovov, na vŕtanie, brúsenie a pílenie.
Novým nábytkom, regálmi bola vybavená školská knižnica. V nej sa nachádza aj študovňa s počítačmi, tabletmi, dataprojektorom, DVD prehrávačom či multifunkčnou tlačiarňou. Prioritné však pre knižnicu bolo dokúpenie množstva kníh rôznych žánrov v sume takmer 17 tisíc €. Orientovať sa v množstve titulov pomôže elektronický on-line katalóg.

„Veľmi ma teší projekt „Zlepšenie technického vybavenia ZŠ Beluša“. S týmto projektom sme pracovali takmer 4 roky, víťazní dodávatelia boli vybraní ešte v roku 2020, ale korona kríza zabrzdila realizáciu, ktorá sa presunula až na obdobie prvého polroka 2021. Myslím si, že čakanie sa ale oplatilo. Nové učebne sú moderné, kvalitne vybavené, zodpovedajú potrebám aktuálnej doby a orientujú sa nielen na vzdelávanie, ale aj na získanie manuálnych zručností. Kreatívne prostredie v nových učebniach podnecuje žiaka k aktivite, ku kolektívnej práci a verím, že výučba v nich bude atraktívna pre študentov aj pre učiteľov. Dovolím si povedať, že učebne vrátane knižnice, vybavené na tak vysokej úrovni, sú jedny z mála v okolí. Na prácu všetkých, ktorí sa na realizácii projektu podieľali, som hrdý,“ dopĺňa starosta obce Beluša Ján Prekop.

Zdroj Obec Beluša
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.