Zástupcovia štátu a samosprávy v Trenčíne odštartovali spoluprácu na projekte Európskeho hlavného mesta kultúry

0 142

Európske hlavné mesto kultúry má potenciál nielen zmeniť Trenčín a Trenčiansky región, ale aj  Slovensko. K tomu je kľúčová podpora ministerstiev a národných inštitúcií. Vo štvrtok 13.10. 2022 sa preto v Trenčíne v Okruhovom dome armády stretli zástupcovia ministerstiev, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR a Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a kľúčoví pracovníci štátnej správy s predstaviteľmi mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja a tímom Európskeho hlavného mesta kultúry. Diskutovali o význame projektu a odštartovali vzájomnú spoluprácu. Záštitu nad podujatím prevzala Ministerka kultúry SR Natália Milanová, ktorá podujatie otvorila príhovorom.

„Z Trenčína sa stane centrum kultúry, miesto, kam sa budú nielen upínať oči umeniachtivých návštevníkov a návštevníčok, ale kde sa bude kultúrou a umením žiť. Popri Trenčíne ožije celý región a spolu s regiónom následne celé Slovensko,“ hovorí v rámci svojho príhovoru ministerka a ďalej zdôrazňuje: „Európske hlavné mesto kultúry nie je veľký festival. Je transformáciou mesta a krajiny s pomocou kultúrnych prostriedkov, je posilnením kreatívneho priemyslu a národnej prosperity, je nástrojom na kvantový skok dopredu pre celé Slovensko. Som hrdá, že na tomto projekte môžem spolupracovať a vytvárať nástroje na naplnenie obrovského potenciálu, ktorý Európske hlavné mesto kultúry predstavuje.“

Cieľom stretnutia bolo nielen oboznámiť sa s projektom Európskeho hlavného mesta kultúry, ale aj pomenovať jeho prieniky do národných politík, vytvoriť medzisektorovú spoluprácu a hľadať špecifické riešenia tak, aby sa mohol naplniť svojej možnosti.

„Dnešné stretnutie v Trenčíne považujeme za zásadné pri prípravách na 2026. Bez spolupráce s ministerstvami nemôžeme naplniť potenciál, ktorý v sebe Európske hlavné mesto kultúry nesie“, vysvetľuje Lucia Dubačová, riaditeľka Trenčín 2026.

Okrem prirodzeného partnera, Ministerstva kultúry, má projekt prieniky s agendami mnohých ministerstiev. Výborným príkladom je Ministerstvo dopravy a výstavby, ktoré má pod sebou celý segment turizmu. Podľa Václava Miku, generálneho riaditeľa Slovakia Travel má projekt Európskeho hlavného mesta kultúry merateľný a dlhodobý dosah na cestovný ruch. Zvýšený počet turistov sa pretavuje do rôznych oblastí, napríklad aj do možného zvýšeného počtu leteckých prepojení so Slovenskom. „Naša krajina sa potrebuje zviditeľniť moderným spôsobom a kultúra je jeden z najlepších ambasádorov našej krajiny dodnes,” zdôvodňuje Mika.

Za projektom Európskeho hlavného mesta kultúry pevne stoja aj mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj, čoho dôkazom je nielen spolupráca, ale aj finančná podpora.

Získaný titul Európskeho hlavného mesta kultúry nie je cieľom, ale dôležitým bodom na ceste k zmene mesta Trenčín. Preto sme aj titul získali, vďaka strategickej práci, ktorú tu robíme a aktívnej spolupráci medzi mestom a Trenčianskym samosprávnym krajom,“ hovorí primátor Trenčína, Richard Rybníček.

Európske hlavné mesto kultúry je významný kultúrny projekt Európskej únie. Vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, Robert Sermek, približuje: „Kultúrna rozmanitosť je dôležitou súčasťou Európskej únie, hoci je často opomínaná. Trenčín a Slovensko majú teraz príležitosť celej Európe ukázať, že EÚ nie je len o politike a ekonomike. Európsky parlament vždy kultúru podporoval, presadzoval zvyšovanie finančných zdrojov a nepoľaví ani teraz v zložitom období inflácie a šetrenia.“

Trenčín bude niesť titul Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. „Nie je to príležitosť len pre Trenčín, je to príležitosť pre celé Slovensko, ktorá sa opakuje len raz za 13 rokov. Je to príležitosť cez kultúru a umenie reformovať spoločnosť a krajinu. Spojiť tvorivosť a toleranciu a cez ne naštartovať ekonomický a spoločenský rozvoj,“ zhrnul Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike.

Trenčín 2026 finančne podporuje Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj. Partnerom Trenčín 2026 je Európska únia. Viac informácií o projekte Trenčín 2026: www.trencin2026.eu

Zdroj trencin2026
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.