Zastupiteľstvo sa muselo vrátiť k Hvizdákovej odmene

0 154

Vyše štvormesačné zastupovanie práceneschopného primátora Rastislava Heneka jeho zástupcom Romanom Hvizdákom nebolo zadarmo. Tak sa na tom ešte začiatkom septembra uzniesli poslanci púchovského mestského zastupiteľstva. Na podnet predsedu ekonomickej komisie Daniela Laka sa rozhodli novelizovať zásady odmeňovania poslancov, vďaka čomu mohol Roman Hvizdák inkasovať za tzv. nepretržité zastupovanie primátora odmenu viac ako 2 300 eur. Po troch mesiacoch sa poslanci museli k Hvizdákovej odmene vrátiť. Z Lakovho pôvodného návrhu totiž nebolo zrejmé, či ide o odmenu mesačnú alebo jednorazovú.

Vráťme sa teda o tri mesiace späť, kedy mal Roman Hvizdák za sebou prvé štyri týždne zastupovania primátora Heneka, náhle hospitalizovaného v jednej z košických nemocníc. Na prvom z dvoch septembrových rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bolo prioritne venované zrušeniu pôvodnej a vyhláseniu novej voľby hlavného kontrolóra, prišiel poslanec Daniel Lako s návrhom na doplnenie aktuálnych zásad odmeňovania volených orgánov mesta.

Daniel Lako navrhol, aby poslanec zastupujúci primátora v čase jeho neprítomnosti trvajúcej dlhšie ako súvislých 30 kalendárnych dní, mal nárok na odmenu, ktorá je 2,53 násobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok.

Nie je to celá mzda, ktorú poberá pán primátor Henek. Je to len základ, pretože pán primátor Henek má ešte osobné ohodnotenie, ktoré sme mu odsúhlasili, ale to osobné ohodnotenie je na jeho meno. Takže v tomto prípade odporúčam, aby sme osobné ohodnotenie nedávali pánu Hvizdákovi, lebo aj jeho zastupujúca funkcia je dočasná, ale patrí mu mzda za prácu, ktorú vykonáva,“ zdôvodňoval svoj návrh na zmenu odmeňovacej legislatívy Daniel Lako.

Ten však zabudol v novelizovanom texte zásad presne zadefinovať, aký charakter bude odmena vo výške 2308 eur mať. A síce či pôjde o odmenu mesačnú alebo jednorazovú. V Lakovom texte sa totiž prívlastok „mesačná“ nespomína a už vôbec z neho nebolo zrejmé, či sa odmena vypláca za každých súvislých 30 kalendárnych dní. Napriek tomu, že sa schvaľovaciemu konaniu poslancov prizerali aj právnici Radoslav Machan s Antonom Školekom, ani jeden z nich poslanecký zbor neupozornil na závažný nedostatok, ktorým by v budúcnosti mohla byť odmena vyplatená Romanovi Hvizdákovi spochybnená.

Zdalo sa, že spochybnená nebude – poslanci sa totiž následne stretli ešte raz v septembri, potom v októbri aj v novembri a k odmeňovaniu Romana Hvizdáka sa nevracali. Pôvodne tak nemali urobiť v decembri, nebyť iniciatívy poslanca Lukáša Raníka, ktorý navrhol doplniť program rokovania mestského zastupiteľstva o ďalší dodatok k zásadám poslaneckého odmeňovania.

Pôjde o malú technickú zmenu, keď sa dopĺňajú dve slovíčka – pravidelná mesačná. Stala sa tam technická chyba, logicky, keď zastupuje pána primátora Heneka tri či štyri mesiace, aby to bola pravidelná mesačná odmena,“ krátko zreferoval svoj návrh Lukáš Ranik.

Vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslav Machan ho doplnil: „Keď si prečítate zápisnicu, alebo pozriete televízny záznam zo zastupiteľstva či výsledok hlasovania, tak tam panovala jednoznačná zhoda, že to je ponímané ako pravidelná odmena, ale bohužiaľ do textu sa to nedostalo. Ten text sa dal vykladať rozličným spôsobom, tak teraz sa to ujednocuje priamo v texte.

Eve Kvocerová na rokovania mestského zastupiteľstva prichádza už len kvôli kúpnopredajným záležitostiam.

Poslankyňu Irenu Kováčikovú zaujímalo, kedy nový dodatok nadobudne účinnosť a podľa očakávania sa jej dostalo odpovede, že sa tak stane dňom podpisu predmetného uznesenia. Z následnej krátkej výmeny názorov medzi poslancami a Radoslavom Machanom bolo však zrejmé, že Romanovi Hvizdákovi bola odmena 2308 eur vyplácaná v mesačných intervaloch aj doteraz.

Do diskusie sa nakoniec podarilo zapojiť aj bývalej prednostke a súčasnej poradkyni primátora Rastislava Heneka Eve Kvocerovej, ktorá poslancov citátom zo septembrovej rozpravy na mestskom zastupiteľstve ubezpečila, že od začiatku bola odmena pre Romana Hvizdáka chápaná ako pravidelná. Chápaná možno áno, ale poslaneckým hlasovaním potvrdená až 6. decembra 2017. Doslova na poslednú chvíľu, pretože už o deväť dní sa primátor Rastislav Henek vrátil do práce.

Treba ešte na dôvažok pripomenúť, že Roman Hvizdák nebol na zastupovanie práceneschopného primátora Rastislava Heneka dlhodobo uvoľnený zo zamestnania a počas svojho štvormesačného pôsobenia na primátorskej stoličke poberal aj plat v mestskej obchodnej spoločnosti Púchovská kultúra, s. r. o.. Okrem toho mu nik nesiahol ani na bežnú poslaneckú odmenu, ktorú dostávajú všetci poslanci, a to je 190 eur.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.