Záznam TV Považie zo zasadnutia MsZ zo dňa 6. 12. 2016

0 31

Záznam TV Považie zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo v koncertnej sieni v Malom župnom dome na Župnom námestí v Púchove v piatok 25. novembra 2016.

Záznam zasadnutia je rozdelený na 5 častí a je uložený na serveroch TV Považie:

PROGRAM:

 1. Návrh – Plán legislatívnej činnosti Mestského zastupiteľstva Púchov na rok 2017
 2. Návrh – Rozpočet Mesta Púchov na rok 2017 a výhľad na roky 2018 a 2019
 3. Návrh – VZN č. 4/2016 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
 4. Návrh – úprava k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva Púchov (z r. 2015)
 5. Návrh – Dodatok č. 3 k VZN č. 8/2012 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Púchov.
 6. Návrh – Dodatok č. 1 z roku 2016 k VZN č. 3/2014 o miestnych daniach pre mesto Púchov
 7. Projekt elektronizácie práce MsZ
 8. Návrh – Úprava rozpočtu Mesta Púchov na rok 2016
 9. Zmluvy o zverení majetku do správy
 10. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle Zásad podpory malého a stredného podnikania v meste Púchov
 11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti škôl za školský rok 2015/2016
 12. Zmena členov komisií MsZ Púchov
 13. Informácia o investičných akciách
 14. Dotácie
 15. Predaj, kúpa
 16. Nájom
 17. Správa náčelníka MsP, informácia o činnosti MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o., Podniku technických služieb mesta, s.r.o., MEDIALU Púchov, s.r.o., MEDIAL TV, s.r.o., MEDIAL IN, s.r.o., MŠK Púchov s.r.o. a MsÚ Púchov
 18. Rôzne
 19. Diskusia a interpelácie
Zdroj TV Považie
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.