Zmeny v doručovaní sobotňajšej tlače od roku 2022

0 41

Doručovanie dennej tlače Slovenkou poštou v sobotu nie je súčasťou univerzálnej služby, ktorá je poskytovaná pre iné produkty v rozsahu pondelok – piatok. Všetky náklady na distribučný proces a proces doručovania v sobotu sú naviazané iba na jediný produkt, a to je doručovanie sobotných vydaní dennej tlače.

Rozptyl predplatiteľov dennej tlače v sobotu je po celom Slovensku, t.j. od najmenších obcí až po veľké mestá, pričom počet predplatiteľov sobotných vydaní dennej tlače je asi 30 000. Sobotné doručovanie dennej tlače tak, samozrejme, naráža hlavne na vysoké náklady pošty na túto službu.

Po dôkladnej analýze nákladového modelu Slovenská pošta už koncom minulého roku avizovala všetkým vydavateľom sobotnej tlače fakt, že ide o významnú nákladovú položku pošty a podmienky poskytovania tejto služby bude treba v priebehu roka 2022 spoločne vyriešiť. Slovenská pošta ponúkla viacero alternatív, každá z nich však predpokladala zvýšenie ceny za distribúciu sobotnej tlače. Distribúciu denníkov riešili aj vydavatelia v rámci svojej asociácie, dohodli si spoločný postup, ktorý pošte následne individuálne komunikovali. Napriek tomu, že vydavatelia prejavili pochopenie situácie, z ich strany neprišlo k akceptácii ani jednej z ponúk Slovenskej pošty.

Preto Slovenská pošta musela pristúpiť ku konečnému rozhodnutiu skončiť distribúciu sobotnej tlače. Pošta všetkých vydavateľov o tejto skutočnosti informovala a zároveň si s nimi dohodla podmienky ďalšej spolupráce.

Zdroj SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.