Novinky so značkou

ekológia

Základná škola J. A. Komenského v zelenom

Škola je súčasťou viacerých „zelených“ programov, prostredníctvom ktorých sa snaží zvýšiť všeobecné „prírodné“ povedomie u detí. Aby sa žiaci nielen naučili o prírode o jej fungovaní čo najviac, ale hlavne, aby boli schopní myslieť a konať…