Základná škola J. A. Komenského v zelenom

0 104

Naša škola je súčasťou viacerých „zelených“ programov, prostredníctvom ktorých sa snaží zvýšiť všeobecné „prírodné“ povedomie u detí. Aby sa žiaci nielen naučili o prírode o jej fungovaní čo najviac, ale hlavne, aby boli schopní myslieť a konať ekologicky a v jej prospech.

„Škola podporujúca zdravie“ – dlhodobý projekt, v rámci neho je jedným z okruhov oblasť zlepšovania životného prostredia, a to nielen žiakov v škole. Environmentálne ciele sú nedeliteľnou súčasťou Školského vzdelávacieho programu ZŠ J. A. Komenského a tiež dlhodobej vízie školy.

„Ekologicky v odpadovom hospodárstve Mesta Púchov“ – dlhodobý projekt mesta, ktorého súčasťou je aj zapojenie škôl do triedenia odpadov a zlepšenia nakladania s odpadmi. Súčasťou tohto veľkého projektu je každoročná fotoprehliadka „Dívam sa očami, ukazujem prstom“, v rámci ktorej spolupracujeme s Púchovským ekocentrom pri CVČ Včielka Púchov. Okrem aktivít pre žiakov, ktoré pripravuje CVČ, je súčasťou fotoprehliadky praktický čin, ktorý zapojené školy vykonajú. V tomto roku to bola téma „Zeleň“, žiaci sa zapojili do vysádzania zelene a naďalej sa o ňu starajú.

„Školská záhrada, v ktorej to žije“ – realizácia tohto projektu práve začala, jedná sa o úpravu časti školského areálu. Po odstránení nevyhovujúcich drevín bude školský areál doplnený o oddychovú zónu a bylinkovú záhradku. Zároveň sa bude realizovať výsadba kríkov so zámerom prilákať viac vtáčích druhov. Projekt je financovaný z grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja „Zelené oči“.

Každoročne organizujeme biologické exkurzie a výlety s environmentálnym zameraním – v spolupráci s Lesmi SR exkurzia po lesníckom náučnom chodníku, v spolupráci s OZ Magnólia exkurzia do arboréta v Klecenci, výlety zamerané na poznávanie prírodných krás: Malá a Veľká Fatra, Vysoké Tatry a podobne.

Triedenie odpadu: v škole triedime plasty, sklo, papier, batérie a najnovšie aj malý elektroodpad. V areáli školy sa nachádzajú dva kompostéry, ktorých obsah využijeme pri zakladaní bylinkovej záhradky.

Všetky environmentálne ciele a aktivity sú však predovšetkým záležitosťou ľudí. O areál školy sa stará pán školník a žiaci s vyučujúcimi techniky, do triedenia odpadov sa zapája každý zamestnanec i žiak školy. O prostredie a jeho čistotu sa starajú takisto všetci. Najväčším pozitívnym prekvapením však je, že žiaci sú ochotní zapojiť sa aj do popoludňajších dobrovoľných aktivít – takto sme napríklad upratovali areál školy, strihali náletové dreviny a polievame vysadené dreviny. Je to dobrá správa nielen pre životné prostredie a jeho budúcnosť, ale predovšetkým pre nás, ktorí v tom prostredí žijeme a budeme žiť.

V rámci lesníckej pedagogiky naša škola nadviazala na niekoľkoročnú tradíciu, kedy sa žiaci našej školy zúčastňujú  prírodovedno – lesníckej exkurzie. Tento školský rok sa stretli naši piataci 5.A a 5.B 11. 5. 2017 s pánom lesníkom Petrom Ďurišom, ktorý nás previedol po náučnom lesníckom chodníku v Krivokláte. Jedná sa o špeciálnu oblasť CHKO Biele Karpaty, kde si mohli žiaci na vlastné oči pozrieť chránené druhy rastlín napríklad špeciálny druh orchideí, spoznať základné druhy drevín alebo získať informácie o práci lesníkov v lese. Nakoniec si žiaci spríjemnili prechádzku viacerými hrami, ktoré pomohli žiakom si zapamätať poznatky, ktoré sa dozvedeli počas prechádzky.

A ako to bolo naozaj podľa našich žiakov? Takto o tom napísali Tamara Ganátová a Lívia  Hochlová z 5. B:

Učíme sa v prírode

Vo štvrtok ráno sme vyrazili na plánovanú exkurziu do Krivoklátu. Cesta autobusom bola bláznivá. Až sa čudujeme že pani učiteľkám neodpadli uši. Keď už sme prišli do Krivoklatu, tak sa nám pred očami  zjavili nádherné lesy. Páni lesníci nám vysvetľovali život lesa. Potom sme sa vybrali na cestu lesom, ktorá bola dlhá 4,1 km. V štvrťke cesty sme stretli televíziu  Považie. Ďalej sme si urobili  prestávku. Tiekol tam potôčik, z ktorého sme si nabrali pramenistú vodu. Ďalej sme pokračovali dobrodružnou cestou.

Zbierali sme prasličky, obzerali orchidee, ktoré ešte nekvitli a psík Baster nám pri tom pomáhal. Keď už sme prišli do cieľa, tak nás pani učiteľky vypustili na lúku ako stádo divých koní. Opekali sme slaninku a špekačky. Chalani nás zavolali, aby sme išli na poľovnícky posed a skúšali ho otvoriť. „Bohužiaľ“ sa nám ho nepodarilo otvoriť.

Mali sme aj súťaže. Boli sme rozdelení na 4 skupiny. Jedného z lesníkov sme si vybrali ako kapitána. Vybrali sme si jeden strom, o ktorom sme zisťovali čo najviac informácii. Ďalej sme mali vyhodnotenie súťaže. Potom sme sa ešte odfotili, pobalili a išli sme napäť do Púchova. Táto exkurzia bola najlepšia.

Kolektív žiakov ZŠ J.A.Komenského, Púchov

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.