Novinky so značkou

exkurzia

Dedina duchov

V stredu 10.10.2018 sme sa namiesto sedenia v školských laviciach boli pozrieť na miesto činu. Verím tomu, že pre mnohých z nás to malo veľký význam.

Základná škola J. A. Komenského v zelenom

Škola je súčasťou viacerých „zelených“ programov, prostredníctvom ktorých sa snaží zvýšiť všeobecné „prírodné“ povedomie u detí. Aby sa žiaci nielen naučili o prírode o jej fungovaní čo najviac, ale hlavne, aby boli schopní myslieť a konať…