Exkurzia žiakov do atómovej elektrárne a do Vedecko-technického centra

0 86

Dňa 9. novembra 2017 navštívili žiaci 3.ročníka a 2.ročníka Informačné centrum spoločnosti Javys v areáli Jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

V prvej časti sme mali odborný výklad o zdrojoch energie, druhoch elektrární, princípoch získavania elektrickej energie z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, rádioaktivite a jej meraní, o nakladaní s rádioaktívnym odpadom. Veľmi zaujímavý a názorný bol 3D film o vyraďovaní jadrovej elektrárne V1, reaktora VVER 440 a celej energetickej lokality Bohunice.

V druhej časti návštevy sme si pozreli rôzne exponáty zobrazujúce v zmenšenom meradle celú jadrovú lokalitu, jadrový reaktor, vyhorené jadrové palivo, úložiská, ochranné pracovné prostriedky zamestnancov a podobne. V tretej časti sme sa „pohrali“ s technickými hračkami. Skúšali sme výrobu elektrickej energie na rotopédoch, otestovali sa na teste stresu, preverili si odolnosť budov pri zemetrasení, porovnali čas polpremeny rádioaktívnych prvkov.

Povestnou čerešničkou na torte bola prehliadka areálu jadrovej lokality Bohunice, počas ktorej nám sprievodkyňa hovorila o funkčnosti jednotlivých objektov. Videli sme demoláciu jednej chladiacej veže, podobný osud zastihne ešte ďalšie tri. Zvyšné štyri veže chladia horúcu vodu pochádzajúcu z druhého jadrového bloku V2.

Druhá časť exkurzie bola situovaná vo Vedecko- technickom centre Aurélium v Bratislave. Hoci sme nevideli povestnú laserovú šou, do sýtosti sme sa zabavili množstvom technických exponátov, ktorých je tam viac ako sto. Nešlo len o zábavu, ale hlavne o overovanie známych fyzikálnych javov v praxi.

Podľa úprimných vyjadrení žiakov je zrejmé, že exkurzia bola úspešná, všetko ich bavilo, získali veľa poznatkov a nových zručností. Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju za finančný príspevok na exkurziu, som presvedčená, že sme ho zmysluplne využili. Rovnako ďakujem žiakom za záujem, príjemné a slušné vystupovanie a reprezentovanie školy, za trpezlivosť v dopravnej koĺóne a teším sa na ďalšie spoločné podujatia.

Mária Pastorková

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.