Novinky so značkou

nenávratný finančný príspevok

V Bolešove otvorili nové detské jasle

Jasle Floriánko, ako v obci nazvali novú prístavbu k materskej škôlke, majú kapacitu 12 detí a poskytujú celodennú starostlivosť na komunitnej úrovni deťom vo veku do 3 rokov. V obci majú okrem nových jaslí aj základnú a materskú školu,…