Na záhradné kompostéry v rodinných domoch sa čaká – dve verejné súťaže sa nevydarili

0 20

Kompostovanie je jedným zo základným procesov predchádzania vzniku odpadov. V Púchove hodnú chvíľu trvalo, kým sa mestskí radní rozhodli finančne podporiť individuálne kompostovanie v rodinných domoch, ale vlani uprostred leta predsa len bolo zakúpených prvých 170 kompostérov, ktoré boli na základe zmluvy o výpožičke rozmiestnené v rodinných domoch na uliciach v blízkosti Lachovca. Nasledovať mali aj ďalšie rodinné domy, keďže Mesto Púchov bolo úspešné v získaní eurofondu na financovanie ďalších viac ako 1700 kompostérov. Dodnes sa ich však nepodarilo zabezpečiť a všetko nasvedčuje tomu, že v tejto vegetačnej sezóne sa už v púchovských záhradách hromadne kompostovať nebude.

Už tretí rok je v platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, ale nastavila aj nové pravidlá nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom. Podľa zákona je obec povinná zabezpečiť triedený zber takéhoto druhu odpadu, ako aj biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov.

V prípade individuálnej bytovej výstavby je obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť buď zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov a zároveň jej vyvezenie v minimálne dvojtýždňovom intervale alebo kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Väčšina obcí a miest sa rozhodla splniť si zákonnú povinnosť zabezpečením kompostérov pre domácnosti v rodinných domoch. Kým však napríklad v Dolných Kočkovciach vlani na jar nakúpili za 16 tisíc eur kompostovacie silá rovno do všetkých rodinných domov, v okresnom meste Púchov sa našlo v rozpočte len 10 tisíc eur, za ktoré sa podarilo nakúpiť 170 kompostérov. Tie našli od leta uplatnenie v záhradách na uliciach J. Kráľa, Sládkovičova, Pod Lachovcom či Kuzmányho. Kompostéry boli dané obyvateľom do užívania na základe zmluvy o bezplatnej výpožičke na dobu 10 rokov, ktorá je totožná s deklarovanou životnosťou kompostéra.

Radnici sa žiaľ pri verejnej súťaži nepodarilo ušetriť ani jeden cent. Do súťaže o dodávku 172 kompostérov sa totiž prihlásila len rožňavská firma MEVA-SK, s. r. o. a tá nemala záujem vyvolávaciu cenu 9 976 eur znižovať.

Dodávka 172 kompostérov mala byť v Púchove len pilotným projektom, keďže radnica prejavila záujem o získanie eurofondových financií v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia. Podobne ako ďalšie obce v našom okrese i regióne bola pri snahe o nenávratný finančný príspevok úspešná a na zabezpečenie ďalších viac ako 1700 kompostérov do zvyšných rodinných domov v Púchove sa podarilo získať takmer 200 tisíc eur.

Mesto Púchov podpísalo s Ministerstvom životného prostredia zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorej bola celková suma oprávnených výdavkov vyčíslená na 198 489,60 eur, pričom spoluúčasť mesta bola 9 924,48 eur.

Koncom mája vyhlásila púchovská radnica prostredníctvom elektronického kontraktačného systému verejnú súťaž na kúpu 1728 kusov záhradných kompostérov tak, aby už v júli mohli byť rozmiestnené v rodinných domoch. Do súťaže sa prihlásili štyri firmy a najvýhodnejšiu cenu ponúkla bratislavská spoločnosť Štúdio-21 plus s. r. o., ktorá sa zaviazala dodať za 157 000 eur 1200 kompostérov s objemom 600 litrov a ďalších 528 kompostérov s objemom 800 litrov. Kúpna zmluva bola podpísaná 31. mája 2018, ale o tri týždne muselo Mesto Púchov od zmluvy odstúpiť.

Dňa 20. 6. 2018 bolo Mestu Púchov doručené stanovisko SO RO – Slovenskej agentúry životného prostredia z vykonanej kontroly verejného obstarávania, kde boli zistené nedostatky týkajúce sa diskriminačne stanovených podmienok na plnenie predmetu zákazky,“ píše sa v zdôvodnení odstúpenia od zmluvy podpísanom primátorom Rastislavom Henekom.

Hľadanie dodávateľa na 1 728 záhradných kompostérov si teda musel púchovský mestský úrad zopakovať. Záujemcovia mohli predkladať svoje ponuky do 27. júla 2018, pričom aj tentoraz sa do súťaže prihlásili štyria dodávatelia. Víťazom sa opäť stala bratislavská spoločnosť Štúdio-21 plus, s. r. o., tentoraz s cenou 155 000 eur.

Na dodanie kompostérov mala tri mesiace od 30. augusta do 30. novembra, ale podobnosť s neúspešnou prvou verejnou súťažou bola nakoniec úplná. Aj od zmluvy z 27. júla 2018 Mesto Púchov muselo odstúpiť. Stalo sa tak presne o mesiac neskôr – 27. augusta 2018 a dôvody odstúpenia boli totožné – kontrola verejného obstarávania zistila nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Už dnes je teda zrejmé, že v lete pokosená tráva z púchovských záhrad sa v „európskych“ kompostéroch neobjaví. Momentálne prebieha v poradí už tretia verejná súťaž na ich dodávku, ktorej výsledok bude známy 18. septembra 2018. Jej víťaz bude dodávať kompostéry do Púchova až po 31. októbri 2018. A to je ešte otázne, či po dvoch nevydarených verejných súťažiach bude tá tretia naozaj úspešná.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.