Novinky so značkou

oprava

Cesta pri divadle sa opravuje

Nevhodná kombinácia podložia a dlažobných kociek sa tu začala prejavovať už od začiatku aj preto, lebo pôvodne sa počítalo s tým, že zo Štefánikovej ulice bude vylúčená autobusová doprava.

Asfaltéri tentoraz prišli načas

Na rozdiel od predchádzajúcich troch rokov sa v našom meste tentoraz podarilo prvú etapu asfaltovacích prác na poškodených chodníkov a komunikáciach vykonať ešte v prvej polovici kalendárneho roka.