Telocvičňa púchovského gymnázia podstúpi rekonštrukciu

0 20

Súhra odhodlania, podpory zdravého životného štýlu a športu patrí k jedným zo základných kameňov napredovania a rozvoja Trenčianskej župy. Kraj sa v ostatných dňoch navyše stal i úspešným žiadateľom o dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vďaka ktorej sa mu podarí zrekonštruovať tri telocvične pri župných školách.

Rekonštrukciu podstúpi telocvičňa púchovského gymnázia, Strednej odbornej školy v Starej Turej a Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Celkové náklady sa vyšplhajú do výšky viac ako 340 tis. eur, pričom spoluúčasť Trenčianskeho samosprávneho kraja budú tvoriť prostriedky v sume takmer 70 tis. eur,uviedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Potreba rekonštrukcie uvedených telocviční je odôvodnená najmä ich vekom. Tá, pri Gymnáziu Púchov, má za sebou už takmer tri dekády existencie. V roku 2012 prešla škola vrátane telocvične rozsiahlou rekonštrukciou. Boli vymenené okná, zateplená strecha i obvodový plášť, položená úplne nová palubovka. Nedostalo sa však na značne opotrebované sprchy či sociálne zariadenia.

V prípade telocvične pri púchovskom gymnáziu máme pripravenú už aj projektovú dokumentáciu, čo znamená, že po prijatí dotácie od štátu môžeme okamžite začať so stavebnými prácami. Rekonštrukciou sa výrazne zlepšia prevádzkové podmienky pre šport, a zároveň dôjde k úspore energie na doteraz prevádzkovanom neefektívnom ohreve vody,objasnila Martina Lamačková, vedúca Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK. Priestory telocvične sú pravidelne používané na väčšie školské podujatia, na zabezpečenie výučby, športových súťaží a funguje tiež ako mestská športová hala.

Stredná priemyselná škola (SPŠ) v Považskej Bystrici spravuje trakt telocviční, v ktorom sa nachádza jedna rozmerovo väčšia a jedna menšia telocvičňa, ako i posilňovňa a zázemie – šatne, sprchy, sociálne zariadenia. Tie v trakte telocviční neprešli obmenou od ich uvedenia do prevádzky v prvej polovici sedemdesiatych rokov. Rekonštrukciu by mala okrem uvedeného podstúpiť i strešná krytina.

Stredná odborná škola (SOŠ) v Starej Turej vznikla zlúčením Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej a Stredného odborného učilišťa elektrotechnického Stará Turá v roku 2003. Obe školy mali dlhoročnú tradíciu a nadregionálny charakter v oblasti elektrotechniky. Okrem výučby povinnej telesnej výchovy slúži telocvičňa uvedenej školy aj pre krúžkovú činnosť, ktorú absolvuje v priemere 120 žiakov, posilňovanie a rôzne športové súťaže. Telocvičňa je v prevádzke už 28 rokov, a preto je nutné zrekonštruovať sociálne zariadenia, ústredné kúrenie i cvičebný priestor vrátane palubovej podlahy.

K rekonštrukcii telocviční pri SPŠ v Považskej Bystrici a SOŠ v Starej Turej máme pripravený stavebný rozpočet. V prvom kroku bude nutné spracovať projektové dokumentácie. S realizáciou stavebných prác počítame na budúci rok tak, aby žiaci začínali školský rok 2019/2020 vo vynovených priestoroch,uzavrela Lamačková.

Vynovené telocvične sa tak zaradia k dôstojným športovým stánkom, ktoré okrem študentov škôl využívajú aj obyvatelia jednotlivých miest na rôzne voľnočasové aktivity.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.