V období letných prázdnin je zvýšené riziko vzniku požiaru

0 50

Júl a august sú mesiacmi letných dovoleniek a školských prázdnin, ale zároveň je pre tieto horúce a suché mesiace charakteristické zvýšené riziko vzniku požiarov. Hasičský a záchranný zbor eviduje vysoké množstvo zásahov pri požiaroch v období letných prázdnin.

Uplynulý rok bol mimoriadne teplý a suchý, čo sa ukázalo aj na výjazdovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Po dlhých rokoch došlo k zmene v skladbe výjazdovej činnosti, a na prvú priečku sa tak opäť dostali požiare.

V júli a auguste 2022 zasahovali hasiči dokopy pri 2199 požiaroch – z toho až 1365 požiarov vzniklo v mesiaci júl. V uplynulom roku vzniklo počas letných prázdnin o 884 požiarov viac ako v roku 2021. Počas letných prázdnin 2022 požiare na Slovensku zapríčinili smrť 5 osôb a zranenia utrpelo 22 osôb. Najviac požiarov sa počas letných prázdnin rozhorelo v prírodnom prostredí.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb. Jediná iskra z neopatrného zakladania ohniska, z cigarety, poľnohospodárskeho stroja či nevhodne zaparkovaného vozidla môže viesť k zbytočným stratám na životoch, zdraví, majetku alebo k ničeniu prírody.

Hasičský a záchranný zbor vyzýva občanov a právnické osoby, aby dodržiavali povinnosti a zákazy, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Pre porušenie tohto zákona môže občan dostať pokutu do výšky 331 eur. Ak sa previní právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pokuta sa môže vyšplhať na 16 596 eur.

Zakázané je najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň (zápalky, zapaľovače, variče atď.) na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
    Ak máte podozrenie, že niekde vznikol požiar, ihneď zavolajte hasičov na tiesňových linkách 150 alebo 112.
Zdroj HaZZ
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.