Novinky so značkou

Štefánikova ulica

Cesta pri divadle sa opravuje

Nevhodná kombinácia podložia a dlažobných kociek sa tu začala prejavovať už od začiatku aj preto, lebo pôvodne sa počítalo s tým, že zo Štefánikovej ulice bude vylúčená autobusová doprava.

Cestu pri divadle čoskoro úplne uzatvoria

Mesto Púchov upozorňuje občanov a motoristickú verejnosť, že od júla začnú práce na rekonštrukcii cestného retardéra pri divadle, ktoré si vyžiadajú úplnú uzávierku časti komunikácie na Štefánikovej ulici v období od 1. júla približne do 9.…