Novinky so značkou

tradícia

A máme tu Veľkú noc!

Nástup jari je každoročne spätý s 21. marcom – dňom jarnej rovnodennosti. Laicky povedané, rovnodennosťou nazývame okamih, počas ktorého sú fázy dňa a noci rovnako dlhé. Veľká noc je aj sviatkom, ktorý je azda najviac prepojený s prastarými…

FS Považan v Južnej Amerike – Peru

FS Považan vznikol v roku 1954 pri závodnom klube Považských strojární v Považskej Bystrici a radí sa medzi najstaršie folklórne kolektívy na Slovensku. Reprezentuje mesto Považská Bystrica na súťažiach, festivaloch a rôznych vystúpeniach…