Novinky so značkou

umenie

Púchovská Noc divadiel 2018

Myšlienka spoločného podujatia Noc divadiel vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov a prvýkrát sa ako pilotný projekt realizovala pred desiatimi rokmi v roku 2008.

Hviezdy hrali srdcom

Dňa 26. apríla 2018 sa v Ružomberku uskutočnil prvý ročník celoslovenskej súťaže v sólovej hre na klavíri pod názvom Hviezdy hrajú srdcom“