Absolventi gymnázia prevzali maturitné vysvedčenia

0 164

V tomto roku jubilujúce Gymnázium v Púchove „vypustilo“ do sveta ďalších 76 absolventov. Triedni učitelia Miriam Pagáčová, Miroslav Klučka a Martina Pavlíková priviedli v piatok 25. mája na pódium púchovského Divadla svojich zverencov, ktorý sa v predchádzajúcich štyroch dňoch poriadne zapotili pri ústnych maturitných skúškach. Po nich sa však už mohli nahodiť do gala a prevziať si maturitné vysvedčenia. Tí najlepší z každej triedy navyše dostali aj knižné odmeny.

Maturitné vysvedčenia úspešným absolventom štvorročného štúdia odovzdával riaditeľ gymnázia Miroslav Kubičár, ktorému sekundoval primátor Rastislav Henek. Ten sa pri slávnostných príhovoroch dostal k slovu ako prvý: „Už ani neviem, kde som si to prečítal, ale dodnes je to vo mne: Treba hovoriť tak, aby slovám bolo tesno, ale mysliam slobodne a voľne. Prajem vám, aby ste na svojej ceste stretávali ľudí, ktorí vám pomôžu, ktorí vás posunú vo vašich ambíciach a budú vám vzorom. Prajem vám veľa šťastia, zdravia, pozitívnej energie, úsmev na perách, veľa správnych rozhodnutí a v neposlednom rade veľa lásky a životnej pohody,“ zaželal primátor Rastislav Henek maturantom pri ukončení ich štvorročného študijného úsilia.

Riaditeľ gymnázia Miroslav Kubičár si vo svojom príhovore zaspomínal na obdobie pred takmer štyridsiatimi rokmi, keď sa aj on stál absolventom púchovského gymnázia a na príbehoch svojich spolužiakov ukázal, že život vie byť poriadne kľukatý.

Bolo nás v triede 44. Takmer všetci sme študovali na vysokých školách. Dnes sú z nás lekári, ekonómovia, geodeti, podnikatelia, organisti v kostole i stavitelia organov, technici, projektanti, učitelia od 1. triedy ZŠ po docenta, po profesorku a dekanku fakulty na vysokej škole, zamestnanci i zamestnávatelia, majitelia firiem. Ľudia slobodní, ženatí, rozvedení i vdovci, matky, otcovia, babky i dedovia. Naše osudy a životné skúsenosti sú veľmi rozmanité. Zo škaredého káčatka je dnes krásna sebavedomá elegantná dáma, z premiantky a mozgu triedy je spokojná matka štyroch detí a správkyňa malej farnosti ďaleko v Čechách. Z veselej kopy a triedneho maskota je dnes človiečik ubitý životom, z ľahtikára a seladóna sa vykľul vysokoškolský učiteľ a z triedneho rebela a muzikanta sebavedomý zodpovedný podnikateľ. Z geniálneho prírodovedca je šofér zájazdového autobusu na škótskej vysočine. Výnimočný talent na techniku tu už nie je, pred pár rokmi podľahol alkoholu. 44 kedysi mladých, dnes zrelých ľudí, hľadalo a našlo. Našlo svoje miesto v živote, našli sme svoje pracovné posla- nie a rodinné zázemie. Žijeme svoj život a boríme sa s jeho prekážkami, niektorí úspešne, niektorí menej úspešne. Každý z nás hľadal a stále hľadá ten svoj kúsok šťastia a spokojnosti v živote. Každého život zavial niekde inde, a iným spôsobom,“ zaspomínal si na svojich spolužiakov Miroslav Kubičár.

Maturantom zaželal v ďalšom živote všetko dobré a nabádal k ľudskosti, ktorá nie je výsadou
každého vzdelaného človeka: „Snažili sme sa vám ponúknuť v škole dobrú, štúdium podporujúcu atmosféru, širokú ponuku na rozmanitý rozvoj a pestovať vo vás ľudskosť. Tá sa nedá odmerať testami. Tá sa pozná len srdcom. A práve ľudskosť je väčšinou dôležitejšia ako múdrosť a vzdelanie. Vzdelaných ľudí chodí po tejto Zemi dosť. I keď i hlupákov. Ale ľudskosť je cnosť, ktorá nie je výsadou každého vzdelaného človeka. Pestujte si ľudskosť ako vzácnu kvetinu a nikdy sa jej nevzdávajte.

Miroslav Kubičár sa s maturantmi lúčil slovami: „Milý maturant! Cti otca svojho, i matku svoju. Lebo ti dali život, starostlivosť o telo i dušu a svoju lásku. Cti svojho učiteľa, lebo ti otvoril brány k poznávaniu a poznaniu a pomáhal ti orientovať sa v živote. Cti svojich priateľov a ľudí svojho okolia, lebo človek je tvor sociálny. Sám, bez ľudí nič nedokážeš, a to ani osobne, ani pracovne. A cti matičku Zem, našu prírodu, lebo je len jedna. A ak si ju zničíme, zničíme sami seba.

A potom tu už bol priestor pre samotných maturantov. Postupne sa celé triedy presunuli na pódium, aby im zagratulovali nielen riaditeľ Miroslav Kubičár a primátor Rastislav Henek, ale aj ich triedni učitelia – Miriam Pagáčová, Miroslav Klučka a Martina Pavlíková. Práve oni navrhli najlepších maturantov aj na individuálne ceny, popritom boli vyhodnotení aj Maturanti roka. Titul Maturant roka získal Alexander Uhrina a titul Študent roka Lucia Krchňavá.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.