Aj zmrzlina môže ublížiť! Na čo si dávať pozor?

Odborní pracovníci 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva už tretí týždeň kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny. Budú ich vykonávať až do septembra, teda do konca tohtoročnej letnej sezóny.

Ako by mala vyzerať kvalitná nebalená zmrzlina
  • jej farba musí svojou intenzitou zodpovedať použitým surovinám
  • konzistencia má byť hladká, tvárna až mierne ťahavá, bez kryštálikov ľadu a hrudiek spracovaných surovín a prísad, okrem surovín a prísad použitých na ochutenie (ovocie, orechy, atď)
  • vôňa a chuť musí byť príjemná, charakteristická po použitých surovinách, prísadách  a prídavných látkach.
Na čo si treba dať pozor pri kúpe nebalenej zmrzliny
  • zloženie zmrzliny musí byť dostupné spotrebiteľovi  v mieste pri jej predaji, vrátane označenia alergénov a upozornenie na niektoré farbivá, pokiaľ by boli v zmrzline prítomné
  • nebalená zmrzlina vyrobená takzvanou teplou alebo studenou cestou sa môže predávať 24 hodín po jej vymrazení. Ak je zmrzlina opakovane zmrazovaná, môžu sa v nej vytvoriť kúsky ľadu, ktoré nie len zmyslovo znehodnotia zmrzlinu ale môžu byť nositeľmi mikroorganizmov; v zmrzline sa v takomto prípade môžu objaviť nepatogénne mikroorganizmy, napríklad koliformné baktérie alebo patogénne mikróby, napríklad salmonela
  • po konzumácii kontaminovanej zmrzliny sa objavia najčastejšie tráviace ťažkosti ako nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Citlivejšie na ochorenie sú deti.
Zmrzlina s vajíčkami či bez nich?

Nebalená zmrzlina je v súčasnosti pripravovaná buď studenou alebo teplou cestou. Ak je vyrábaná studenou cestou, pripravuje sa z hotových zmrzlinových zmesí, ktoré sa po rozmiešaní v pitnej vode  zmrazia. V súčasnosti sa už len ojedinele možno stretnúť s klasicky vyrábanou zmrzlinou s mliekom alebo s vajíčkami. V prípade, že sa pridávajú vajíčka, musí byť zmrzlina tepelne upravená, tiež pridávané potraviny ako napríklad mlieko či oriešky musia byť tepelne opracované.

Kontroly za účelom prevencie zdravia

Hygienici preverujú pôvod surovín a polotovarov na výrobu zmrzliny, hygienickú úroveň jej podávania a prevádzkovú hygienu zariadení. Pozornosť venujú aj použitým farbivám v zmrzlinách, kontrolujú tiež dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti surovín a polotovarov, z ktorých bola nebalená zmrzlina vyrobená a teploty v chladiacich a mraziacich zariadeniach.

Kontroly je potrebné vnímať ako opatrenia za účelom prevencie zdravia obyvateľov, ktorá je pre orgány verejného zdravotníctva prvoradá. Radi by sme preto požiadali prevádzkovateľov zariadení o súčinnosť a spoluprácu počas výkonu kontrol,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Vlaňajšiu letnú sezónu prešlo kontrolou 964 prevádzok

Orgány verejného zdravotníctva kontrolujú prevádzky s výrobou a predajom nebalenej zmrzliny každú letnú sezónu. Počas tej minuloročnej vykonali spolu 1433 kontrol, celkovo prezreli 964 takýchto prevádzok. Nedostatky  zistili v 264 prevádzkach, čo predstavuje 27,4 percenta.

Najčastejšie zistenými nedostatkami boli neodobraté a neodložené vzorky vo výrobniach zmrzlín na dobu 48 hodín, nepredložená respektíve nevedená evidencia o výrobe zmrzliny a tým nemožnosť preukázať dobu predaja zmrzliny najdlhšie 24 hodín po jej zmrazení, nedodržaná osobná hygiena pracovníkov, nevedená evidencia o nameraných teplotách v chladiacich a mraziacich zariadeniach, chýbajúce meracie zariadenia, nedostatky v prevádzkovej hygiene ako napríklad nezabezpečený prívod tečúcej teplej vody, znečistené chladiace a mraziace zariadenia, znečistenie pracovných plôch,“  vysvetlil Ján Mikas.

Odborní pracovníci regionálnych úradov počas vlaňajších kontrol odobrali a mikrobiologicky vyšetrili celkom 2317 vzoriek zmrzliny, požiadavkám platnej legislatívy nevyhovelo 314 (13,6 percenta). Zároveň odobrali 1116 vzoriek zmrzliny na chemickú analýzu, z ktorých nevyhovelo 52 vzoriek (5 percent) zmrzliny, pričom 47 vzoriek zmrzliny nevyhovelo z dôvodu použitia nepovolených farbív.

Hygienici odobrali aj 791 sterov z prostredia, pracovných plôch, pracovných odevov a rúk zamestnancov, z ktorých bolo 145 sterov (18 percent) nevyhovujúcich, boli kontaminované patogénnymi a podmienene patogénnymi mikroorganizmami. Za zistené nedostatky uložili hygienici vlaňajšiu letnú sezónu 143 blokových pokút v sume 9367,- Eur, v dvoch prípadoch dokonca nariadili uzatvoriť prevádzky do doby odstránenia nedostatkov.

Výsledky tohtoročných kontrol budú verejnosti publikované v priebehu septembra 2018. Opatrenia na odstránenie možných nedostatkov však budú musieť prevádzkovatelia plniť ihneď po ich zistení. 

Zdroj ÚVZ SR

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...