Anton Školek si nepripravil záverečnú reč – ODROČENÉ!

10 41

Súdny spor medzi mestskou obchodnou spoločnosťou MŠK Púchov, s. r. o. a jej bývalou konateľkou Katarínou Bradáčovou sa chýli ku koncu. V pondelok 29. januára bolo naplánované v poradí ôsme pojednávanie, na ktorom mali odznieť záverečné reči oboch strán, po ktorých by prišiel rad na vyhlásenie rozsudku. Lenže zástupca žalobcu Anton Školek ostal verný svojej taktike zabezpečenia čo najväčšieho počtu odročení a podarilo sa mu to aj tentoraz. Vyhovoriac sa na zdravotnú indispozíciu oznámil sudcovi Liborovi Kysuckému, že si záverečnú reč nepripravil a požiadal o minimálne týždňový odklad. Sudca po chvíľkovom váhaní jeho žiadosti vyhovel, a tak záverečné reči odznejú na sviatok sv. Valentína – 14. februára.

Súdny spor, ktorý voči svojej bývalej konateľke Kataríne Bradáčovej iniciovala mestská obchodná spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o., sa vlečie už sedemnásť mesiacov. Advokát Anton Školek na prvom pojednávaní tvrdil, že dôvodom na začatie súdneho sporu je protokol Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý pri kontrole v závere roku 2015 skonštatoval nehospodárnosť pri riadení spoločnosti. Antonom Školekom vypočítaná údajná škoda dosahuje sumu cca 200 tisíc eur.

Bytčiansky advokát, ktorý na súdoch zastupuje nielen Mesto Púchov, ale aj drvivú väčšinu mestských obchodných spoločností, nominoval za svedkov aj dvoch z trojice kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu – najprv Slavomíra Škyrtu a po ňom aj Rastislava Šenkarčina.

Na súde tak nevypovedala iba posledná z členov kontrolnej skupiny, ktorá bola zároveň jej vedúcou – Marta Kavecká. Anton Školek však o svedecké výpovede kontrolórov NKÚ prejavil záujem až po štyroch pojednávaniach, na ktorých vypovedali ako svedkovia bývalý primátor Marián Michalec, bývalý kontrolór Miroslav Jurči či všetci bývalí členovia dozornej rady spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o..

Slavomír Škyrta vypovedal pred súdom v októbri, ale relevantne sa vedel vyjadriť len k vyplácaniu odmien pre konateľku, čo súd už príliš nezaujímalo, keďže to bolo predmetom súdneho konania. Pri otázkach ohľadom nájomných zmlúv, resp. nehospodárnej výstavby oplotenia sa Slavomír Škyrta vyhovoril na fakt, že týmto oblastiam sa počas kontroly prioritne venovali jeho zvyšní dvaja kolegovia.

Anton Školek opäť požiadal o odročenie pojednávania – tentoraz si nepripravil záverečnú reč.

Rastislav Šenkarčin potom na novembrovom pojednávaní predsa len poskytol viac informácií. Viackrát sa však dostal aj do úzkych – najviac azda pri vysvetľovaní kontroly verejného obstarávania rekonštrukcie oplotenia kúpaliska. Kontrolnej skupine totiž bolo známe, že k oploteniu boli vyhotovené tri znalecké posudky, ale kontrolóri zobrali do úvahy iba jeden, a to na základe konzultácie s právnym oddelením NKÚ a Komorou súdnych znalcov v oblasti stavebníctva.

Na otázku právneho zástupcu Kataríny Bradáčovej však Rastislav Šenkarčin nedokázal presne identifikovať, o akú komoru súdnych znalcov ide, kde má sídlo a ktorá osoba za ňu reálne vystupuje. Poriadne sa zapotil aj pri ďalej otázke, či mala kontrolná skupina vedomosť, že Ing. Kovalovi, ktorý znalecký posudok vypracoval a NKÚ si ho vybrala za jediný relevantný, bol práve zaň uložený trest za disciplinárne previnenie. Vo svojej výpovedi tvrdil, že o niečom takom nemal žiadnu vedomosť.

Po Rastislavovi Šenkarčinovi vypovedal pred súdom ešte Viliam Karas a venoval sa hlavne otázke prenajímania športovej haly spoločnosti VŠK Púchov, s. r. o.. Po jeho svedeckej výpovedi obidve strany oznámili súdu, že sú pripravené doručiť listinné dôkazy práve k problematike hospodárnosti využívania športovej haly za minulé obdobie a teraz. Sudca Libor Kysucký na základe toho odročil pojednávanie na 29. januára 2018 s tým, že obe strany majú lehotu na doručenie posledných listinných dôkazov do 15. januára 2018.

Antonovi Školekovi však vytýčená lehota v trvaní 50 dní na splnenie sudcom danej úlohy nestačila. Svoje listinné dôkazy doručil súdu až 23. januára 2018, teda osem dní po uplynutí stanovenej lehoty. Urobil tak zjavne úmyselne dúfajúc, že protistrana sa nestihne k jeho podaniu vyjadriť a sama tak bude žiadať odročenie pojednávania.

Lenže advokát Kataríny Bradáčovej Stanislav Rojko sa so Školekovými listinami nielenže stihol zoznámiť, ale zaujal k nemu aj potrebné stanovisko, ktoré v písomnej podobe na súd doručil štyri dni pred pojednávaním. Okresný súd v Považskej Bystrici zbytočne celú vec nezdržiaval a spomínané stanovisko doručil do elektronickej schránky Antona Školeka tak, aby na pondelkovom pojednávaní už mohli odznieť len záverečné reči oboch advokátov.

Na pondelkové pojednávanie však prišiel Anton Školek bez pripravenej záverečnej reči. Na úvod skúsil pred sudcom Liborom Kysuckým zaprieť, že mu bolo stanovisko žalovanej strany doručené do elektronickej schránky. Lenže sudca neváhal, stanovisko nechal vytlačiť a poskytol ho priamo v pojednávacej miestnosti Antonovi Školekovi spolu s krátkou lehotou na jeho preštudovanie. Prekvapený advokát viac ako štúdiu stanoviska protistrany venoval čas premýšľaniu nad ďalším postupom, keďže tušil, že po tom, čo dočíta predloženú listinu, už sudcovi nebude nič brániť vyhlásiť priestor pre záverečné reči.

A naozaj sa tak stalo – sudca Libor Kysucký oznámil obom stranám, že je čas pre záverečné reči a ako prvý dostal slovo Anton Školek. Ten použil klasickú „školácku“ výhovorku a požiadal sudcu o týždňovú prípravu na záverečnú reč, keďže si ju nemohol pripraviť z dôvodu zdravotnej indispozície. Sudca po krátkom váhaní nakoniec vzal do rúk kalendár a s obomi stranami sa dohodol na ďalšom pojednávaní 14. februára 2018. To by malo byť už naozaj posledné a možno sa dočkáme zo strany sudcu aj vyhlásenia rozsudku.

Ak vás zaujíma, koľko peňazí zinkasoval Anton Školek za krátke polhodinové „divadielko“ ovplyvnené údajnou zdravotnou indispozíciou, tak vedzte, že je to 825 eur a k tomu aj cestovné náhrady. Teda suma, na ktorú priemerný Slovák musí robiť celý jeden mesiac.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 10
 1. Jano hovorí

  Samozrejme ten právnik, ktorý stoji za ho…no, len to naťahuje, aby dojil mestskú kasu. Koniec eldoráda sa blíži, preto sa snaží čo najviac naťahovať. Ja sa čudujem sudcovi, že pripustil predlženie lehoty, lebo Školek mal dosť času na prípravu, pozná celý spis a nebol dôvod na odročenie.Veď občania mesta Púchov im to spočítajú.Alebo to potom môže svedčiť o jeho kvalitách.

 2. Nepoviem hovorí

  Tochto smrada nech si platí Henek s Henekovou, ale z vlastného učiteľského platu. Prísť nepripravený do práce a vypýtať si 825 EUR a stihnúť ešte obed – čo sme v Abú Dabí? Všade kam sa v meste pozrieš, tak je samý neschopný amatér, napchaný len po kamarátskej alebo rodinnej linke. Odbornosť nula, výsledok čistá strata (taký Lukino odcicia 20.000 ročne z MŠK). Jedného si pamätám, čo chodil celoročne v jednom ošúpanom menčestrovom saku. V tomto sú skutočne „transparentní“ – nevidno po nich žiadnu robotu celé 4 roky. 15tis pošlú do Londýna, za 15tis sa vyparí trezor… to už mohli za 30tis aspoň kúsok predraženého plota kúpiť.

 3. Jano hovorí

  Neverím, koho vlastne podporuje vedenie mesta. Právnika, čo „zhltne“ neuveriteľné prachy za celý rok svojho pôsobenia… Do toho neuveriteľné prachy na „nenažraných“ podnikateľov. K tomu neuveriteľné prachy čo idú poslancom a ich rodinám, známym cez rôzne štipendiá, príspevky, funkcie a podobne. Prečo nejdú tieto neuveriteľné prachy na občanov mesta? Toto je hospodárenie s verejnými financiami? Toto je sociálne cítenie? Toto je rh pozitív? Kde sú tie predvolebné sľuby? Čakám na koniec roka kedy budú voľby a dám hlas niekomu novému, čo skutočne bude uznávať určité hodnoty a nielen hrabanie do vreciek…

 4. rocks hovorí

  ODKAZ VEDENIU MESTA PÚCHOV:

  Ak občan nie je s výkonom poskytovanej právnej pomoci spokojný, môže napísať sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru. Mal by uviesť, v čom advokát porušil zákon o advokácii. Ide napríklad o prípady, keď advokát požaduje vyššiu než dohodnutú odmenu, BOL NA POJEDNÁVANÍ NEPRIPRAVENÝ alebo nepodal návrh, a tak premlčal klientovi jeho nárok. Komora sťažnosť prešetrí a uloží advokátovi disciplinárne opatrenie – od napomenutia, cez peňažné pokuty, až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.

  https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_advokati1

  1. rocks hovorí

   AK KTOKOĽVEK nie je s výkonom poskytovanej právnej pomoci spokojný, môže napísať sťažnosť adresovanú Slovenskej advokátskej komore.
   https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_advokati1

 5. Peter hovorí

  Podľa finstat.sk ( https://www.finstat.sk/47253223#viac-informacii )
  mal tento skvelý právnik v roku 2014 tržby 4 170 Eur, a v roku 2016 to už boli tržby 64 743 Eur… som zvedavý na rok 2017… darí sa mu v Púchove a snáď sa mu bude dariť aj po voľbách – Henek a spol. ho budú potrebovať

 6. Občanka hovorí

  Toto je snáď iba sen. S prepáčením neskutočne grcám z toho čo sa deje v tomto meste a akým spôsobom sa využívajú financie občanov mesta.

 7. Staropúchovčan hovorí

  Po dlhšej odmlke ma ako radového občana Púchova znalého pomerov nasrdil článok v dnešných PN od Laka „Názor : Zúfalstvo.“ Tento dristoš, ktorý už má za sebou niekoľko mediálnych grcov a zásadných nepresností, ktoré musel verejne dementovať, ktorý vedie celé funkčné obdobie ako predseda ekonomickej komisie jej zasadnutia zásadne ako tajné (veď ide o zaujímavé peniaze), ktorý (spolu v úzkej súčinnosti so ZasRaníkom) pri rozdeľovaní financií podpory pre podnikateĺské subjekty uprednostnil pred všetkými Vidomama (on len vracia to, čo mu bol dlžný – ekonomické prúsery v Makyte, keď pôsobil ako obchodný námestník a ako aj to, ako sa dostal k budove bývalých Detských jaslí Makyty, kde vznikla jeho f,Deltas) sa prezentuje celé doterajšie funkčné obdobie ako arogantný obhajca svojich geniálnych, neprofesionálnych nápadov a po celý čas sa len zúfalo pchá do zadku primátorovi a teraz Školekovi a obhajuje ich „transparentné“ vedenie mesta a určite NEPRESVIEDČA OBČANOV MESTA PÚCHOV, ŽE VEDENIE MESTA ROBÍ SVOJU PRÁCU DOBRE. Ja veľmi dobre viem, kto je kto v našom malom Púchove!
  Aj preto vo vyššie spomínanom článku obhajuje „prácu“ nezištného mestského právnika Školeka, ktorý ako Bytčan v poslednej dobe zrazu vystupuje ako Púchovčan (neverím mu, je to len veľmi dobre platený žoldnier). Svedčí o tom fakt, že tento právnik tým, že pôsobil a pôsobí ako konateľ alebo člen dozornej rady v každej (opakujem každej) mestskej spoločnosti a obhajuje mesto na nezmyselných právnych sporoch zarobil na svojej „nezištnosti“ také peniaze, aké nikdy doteraz neboli v Púchove nikdy vyplatené a určite si ich podľa môjho názoru v plnom rozsahu nezaslúži!
  … postrehy Michalca a Vargu ku Školekovi nech sú akékoľvek, toto je môj názor.
  P.S. Dnes sa mi donieslo, že za primátora sa chystá kandidovať aj p.Heneková – Šedá eminencia mesta, ktorá zabezpečila najviac flekov pre svojich známych na úrade – vnímam to ako zúfalú snahu pokúsiť sa o udržanie životného štandartu (primátorský plat) a ďalej tým dáva aj jasne najavo (ak to nie je len kačica), že neverí v obhajobu funkcie svojho chorého manžela.

 8. PU927 hovorí

  K P.S. a šedej eminenci len toľko, že bola by to skvelá správa pre Pu, lebo ako fundovaná primátorka by dokázala pokračovať v práci svojho manžela. Ani by som sa jej rozhodnutiu nečudoval, lebo v PZ dostala „dobrú školu“ a mohla by uplatniť svoje skúsenosti pri vedení mesta.

 9. Obrázková víla hovorí

  Hádam to už dajme erhá pozitívom dedične naveky. Starý to doklepáva funkčne na meste aj doma… počas vylihovania v Kováčovej naskočí pani s úsmevom z Burdy a potom akurát dorastie RH junior, ktorý okrem mletia hubou už v ničom inom nevyniká. Aj to sa ho v škole boja spravodlivo známkovať, však „lebo“. Púchovčania, nebláznite – toto musí ísť naspäť do teplákov.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.