Až 153 mechanizmov a 26 tisíc ton posypového materiálu je pripravených na zimnú údržbu

0 71

Nepretržitý monitoring cestných komunikácií v Trenčianskom kraji začal 15. novembra 2019 a potrvá tradične do posledného marcového dňa nasledujúceho roka. Zimnú údržbu na cestách II. a III. triedy zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prostredníctvom Správy ciest (SC) TSK.

Pre zabezpečenie plynulej cestnej premávky počas zimných mesiacov je nevyhnutná pravidelná zimná údržba župných ciest. Na území Trenčianskeho kraja sa o bezpečný stav vozovky a jej prejazdnosť stará celkovo 11 cestmajsterstiev SC TSK, ktoré zabezpečujú údržbu na cestách II. triedy v dĺžke 344 kilometrov a III. triedy v dĺžke 1 142 kilometrov. Podľa zmluvy uzavretej so Slovenskou správou ciest sa SC TSK stará aj o takmer 300 km ciest I. triedy, vedúcich naprieč Trenčianskym krajom.

Výkon zimnej údržby ciest prebieha v nepretržitom 24-hodinovom režime vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja a tiež počas sviatkov. V pohotovosti bude podľa intenzity snehových zrážok  252 zamestnancov SC TSK, ktorí budú zabezpečovať odhŕňanie snehovej vrstvy či odstraňovanie poľadovice na približne 1 800 km cestných komunikácií.

Bezpečnosť na krajských cestách budú zamestnanci SC TSK zabezpečovať  s použitím 122 kusov vlastnej techniky a mechanizmov, vrátane 64 sypačov, nákladných vozidiel, traktorov s pluhom, nakladačov či snehových fréz. Počas zimného obdobia 2019/2020 bude SC TSK dodržiavať Operačný plán zimnej údržby TSK a nastolený ekologický štandard práce. Ten je hospodárnejší od roku 2017 vďaka obnovenej technike, ktorá umožňuje efektívnejšie dávkovanie posypového materiálu.

Náklady na údržbu komunikácií počas zimného obdobia sa odvíjajú od poveternostných podmienok a množstva výjazdov potrebných na zabezpečenie zjazdnosti ciest v správe a údržbe TSK,“ informoval Radovan Karkuš s tým, že do pravidelnej zimnej údržby sa okrem odhŕňania snehu započítava aj odstraňovanie prekážok z ciest, zimné značenie a čistenie komunikácií po skončení zimného obdobia. Údržba ciest si počas uplynulého zimného obdobia vyžiadala náklady vo výške 2,9 mil. eur. Správa ciest TSK plánuje investovať ešte tento rok aj do nákupu novej techniky, a následne aj v  roku 2020.

Overiť si zjazdnosť jednotlivých cestných úsekov bude možné aj prostredníctvom webového sídla TSK, Správy ciest TSK a tiež na www.bellmet.eu.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.