Bezdomovcom podáva mesto Púchov pomocnú ruku

0 121

Vzhľadom k tomu, že mesto Púchov nedisponuje žiadnym zariadením, resp. centrom pre pomoc občanom bez domova a prístrešia (a ani v okolitých zariadeniach v blízkych regiónoch nie je v súčasnosti možnosť pre naplnenie kapacity prijať našich občanov v ich zariadeniach), mesto Púchov pristúpilo k možnosti poskytnúť počas veľmi chladných nocí v zimnom období od 15. decembra 2018 do 28. februára 2019 občanom bez domova s trvalým pobytom v meste Púchov nocľah v priestoroch obytnej bunky pri mestskom cintoríne.

O tejto možnosti boli občania bez domova oboznámení prostredníctvom listu, ktorý im priamo do rúk v teréne odovzdali príslušníci mestskej polície. Priestor unimobunky pri mestskom cintoríne je k dispozícii občanom bez domova s časovým obmedzením pobytu – len počas noci a s dodržaním stanovených podmienok.

V čase pobytu v unimobunke nesmie byť občan pod vplyvom alkoholu, v opačnom prípade mu nebude nocľah v unimobunke umožnený. Nocľažníci musia v čase pobytu dodržiavať aj bezpečnostné pokyny, správať sa zodpovedne, nerušiť nočný pokoj, nepoškodzovať majetok mesta a svojvoľne nevpúšťať iných neohlásených nocľažníkov.

Po realizovaní nevyhnutnej rekonštrukcii elektriny v unimobunke prejavilo o nocľah záujem v dňoch 14. až 16. decembra osem občanov bez domova, ale prenocovať prišli nakoniec len traja.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.