Brány Strednej odbornej školy obchodu a služieb sa opäť otvorili

0 17

V piatok 9. februára 2018 sme opäť otvorili brány Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove širokej verejnosti a hlavne žiakom 9. ročníkov základných škôl. Deň otvorených dverí s témou – Tradície nášho národa spojili svetové moderné služby, začal slávnostným otvorením  o 8.00 hod za zvukov ľudovej piesne.

Návštevníkov privítal riaditeľ školy Mgr. Ivan Kasár, ktorý privítal i vzácnych hostí – vedúcu oddelenia školstva, mládeže a športu  Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing, Evu Žernovičovú a primátora mesta Púchov Mgr. Rastislava Heneka.

Po slávnostnom otvorení sa všetci presunuli do priestorov školy, kde si mohli pozrieť módnu prehliadku dobových účesov a líčení, ktorú pripravili študentky učebného odboru kaderníčka a študijného odboru kozmetička a vizážistka. Aj študenti ostatných odborov – hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, obchod a podnikanie, obchodný pracovník a pracovník marketingu, cukrár kuchár, cukrár, hostinský, mäsiar, previedli v jednotlivých učebniach svoje znalosti a zručnosti, a to  originálnymi  gastronomickými pochúťkami, cukrárenskými výrobkami, slávnostnými tabuľami i baristickým a barmanským umením. Výrobky cukrárov boli priam umeleckými dielami a vynikali svojou originalitou i farebnosťou.

Vôňou lákali špeciality slovenskej, ale i maďarskej a talianskej kuchyne v reštauráciách Magyar Csarda a Tentazione Italiana. Na chodbách boli ukážky z tvorivej i športovej činnosti našich žiakov, v priestoroch školských šatní vernisáž obrazov kreatívne nadaných študentov a vo vestibule športové trofeje. V kaderníctve Akadémia prebiehala súťaž v líčení a účesovej tvorbe a v cukrárni si mohli návštevníci posedieť a vychutnať kávu so sladkými pokušeniami.

Všade bola prítomná príjemná a priateľská atmosféra, veď sa tu snúbila profesionalita s mladosťou a krásou. Veríme, že sa tu naši návštevníci cítili dobre a že sme oslovili hlavne žiakov základných škôl, aby sa už o rok stali našimi študentami. Sme moderná škola, ktorá vie pripraviť odborníkov pre slovenský i zahraničný pracovný trh.

Zdroj SOŠ OaS Púchov
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.