Bytovka v obci Nimnica nebude, náhradné ubytovanie obyvatelia dostanú

0 54

Súčasťou stavby modernizácie železničnej infraštruktúry bolo aj poskytnutie náhradnej bytovej výstavby pre dotknutých obyvateľov bytoviek v Nimnici. Zámerom bolo poskytnúť adekvátnu náhradu v nových bytových domoch v katastrálnom území obce.

Už v úvode stavebných prác sme boli ako investor stavby vyzvaní k rokovaniam s dotknutými obyvateľmi, ktorí uplatňovali svoje námietky na zhoršenú kvalitu bývania z titulu nadmernej hlučnosti pochádzajúcej z prevádzky motorových vozidiel, strojov a technológií, ale aj z dôvodu prašnosti v letnom období.

Uskutočnilo sa niekoľko pracovných stretnutí za účasti zástupcov ŽSR, vedenia stavby a vlastníkov bytov, pričom niektorí z nich prejavili záujem riešiť náhradné bývanie okamžite, resp. v čo najkratšom termíne, to znamená, nečakať na vyhotovenie nových bytových domov, ale vyhľadať a obstarať byt podobnej rozlohy a vybavenia v blízkom okolí. Išlo predovšetkým o rodiny s deťmi, ktorých sa zmena štandardu bývania najviac dotkla.

S cieľom vyhovieť ich požiadavkám a eliminovať prípadne negatívne dôsledky na zdravie, bezpečnosť a v neposlednom rade aj komfort bývania bolo rozhodnuté, že im bude vyhovené a budú obstarané byty. Niektorí vlastníci napriek tejto ponuke odmietli možnosť opustiť obec Nimnica a písomne deklarovali požiadavku na vybudovanie bytového domu.

S odstupom času však rozhodnutie zmenili a napriek pokračujúcemu stavebnému konaniu pre realizáciu bytoviek, oslovili ŽSR s požiadavkou o obdobné majetkovo-právne vysporiadanie, to znamená, formou obstarania bytu v blízkom okolí.

Samozrejme v záujme zachovania transparentnosti a jednotného princípu prístupu k obyvateľom, aktuálne rokujeme s poslednými tromi vlastníkmi, s ktorými sme pripravení postupovať obdobne ako v predchádzajúcich prípadoch. Každopádne konštatujeme, že vývoj udalostí spočívajúci v prejavení vôle prijať ponuku na náhradný byt v blízkom okolí je pre ŽSR nielen akceptovateľný, ale aj ekonomicky výhodnejší, odhliadnuc od skutočnosti, že vlastníci bytov budú v pomere v kratšej dobe uspokojení z hľadiska kvality ich života a štandardu bývania.

Finančné prostriedky určené na vybudovanie pôvodne plánovaných bytových jednotiek sú už samozrejme odpočítané z celkového rozpočtu stavby a budú, resp. môžu byť použité na uskutočnenie iných, nepredvídaných situácii.

žsr

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.