Bývalá výmeníčka na Sedlišti má nového majiteľa, aj ten z nej chce mať bytový dom

0 4

Už niekoľko rokov sa hovorí o možnosti vybudovania menšieho bytového domu na Sedlišti, na mieste bývalej výmeníkovej stanice medzi budovou ZŠ Mládežnícka a maloobchodnou predajňou CBA Slovakia. Schátranú budovu bývalej výmeníkovej stanice chcel pred dvomi rokmi zrekonštruovať púchovský podnikateľ Miroslav Káčer. Ten vlani na jeseň budovu nakoniec predal bytčianskej firme S. I. PARTNERS, s. r. o., ktorej konateľ Ladislav Korček predstúpil nedávno pred členov komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania, aby prezentoval svoje zámery.

Stavebná komisia ešte v starom zložení sa investičným zámerom na výstavbu bytového domu zaoberala niekoľkokrát. Prvý raz v máji 2017, kedy jej ho priamo na mieste predstavil bývalý majiteľ budovy Miroslav Káčer. Ten plánoval pôvodnú budovu zbúrať a postaviť štvorpodlažný bytový dom so siedmimi bytovými jednotkami, ku ktorým plánoval zriadiť deväť parkovacích miest. Päť z nich by bolo situovaných v suteréne bytového domu a zvyšné štyri na mestských pozemkoch.

Ako sa však ukázalo, výstavba bytového domu by si vyžiadala výrub dvoch ihličnanov rastúcich v tesnej blízkosti prednej časti budovy. Vtedajšia prednostka Eva Kvocerová ako členka komisie bola kategoricky proti výrubu a aj s ohľadom na to komisia odporučila investorovi zámer prehodnotiť a posunúť jej umiestnenie tak, aby nedošlo k výrubu stromov.

O rok sa členovia stavebnej komisie na miesto plánovanej investície vrátili opäť – tentoraz už bez Evy Kvocerovej, ktorá bola v tom čase na dlhodobej maródke a komisia revidovala svoje pôvodné rozhodnutie. Akceptovala nevyhnutný výrub dvoch stromov s tým, že v zmysle platnej legislatívy bude Mesto Púchov požadovať adekvátnu náhradnú výsadbu a nemá ďalšie výhrady k predloženému zámeru výstavby. Miroslav Káčer však v októbri celú budovu predal bytčianskej firme S. I. PARTNERS, s. r. o., a tak sa „horúci zemiak“ v podobe projektu výstavby nového bytového domu objavil na zasadnutí komisie opäť.

Svoj zámer prestavby bývalej výmeníkovej stanice na bytový dom prišiel na komisiu výstavby predstaviť nový majiteľ budovy Ladislav Korček.

Tá sa prvý raz zišla v novom zložení 16. januára 2019 a hneď na úvod svojho rokovania si aj v prítomnosti primátorky Kataríny Henekovej vypočula majiteľa spomínanej firmy Ladislava Korčeka. Ten spolu so svojím právnym zástupcom predstavil komisii investičný zámer prestavby bývalej výmeníkovej stanice na bytový dom, v ktorom by však nebolo len sedem bytov, ako sa plánovalo doteraz, ale trinásť.

V súvislosti s tým však vzniká aj potreba navýšenia nových par- kovacích miest, keďže legislatíva hovorí o nutnosti zriadenia 1,5 parkovacieho miesta na jednu bytovú jednotku. V prízemí nového domu by síce vzniklo deväť krytých parkovacích miest, ale zvyšné by musel byť zriadené v jej okolí, aj na pozemkoch, ktorú sú v súčasnosti majetkom Mesta Púchov. Vzhľadom na nové zloženie komisie výstavby, ktorá má oproti minulosti šesť nových členov, bude zámer aj s návrhom parkovania prehodnotený na najbližšom výjazdovom zasadnutí komisie, ktoré je naplánované na stredu 30. januára 2019.

V ďalšej časti rokovania sa komisia zaoberala niekoľkými žiadosťami o odkúpenie pozemkov. Okrem iných sa objavila žiadosť o odkúpenie budovy bývalej správy cintorína v Púchove majiteľmi susednej budovy. Tí majú záujem využiť to na rozšírenie svojho dvora, parkovania a na hospodárske využitie.

Vzhľadom na skutočnosť, že mesto aktuálne predmetný objekt využíva na charitatívne účely, konkrétne na ubytovanie pre sociálne odkázaných občanov a zatiaľ nemá náhradné riešenie pre takéto situácie, komisia v súčasnosti neodporúča odpredaj uvedených nehnuteľností s tým, že žiadosť o odkúpenie zostáva v evidencii.

Po dlhšom čase sa objavila aj žiadosť na odkúpenie pozemku pre výstavbu garáže v sídliskovom priestore – tentoraz na Ulici obrancov mieru. Vzhľadom na platnú legislatívu však môže mesto odpredať takýto pozemkov len formou verejnej súťaže, resp. vyhlásením verejného ponukového konania. Stavebná komisia zotrvala na stanovisku z predchádzajúcich rokov.

Mesto totiž z minulosti eviduje viacero obdobných žiadostí na odkúpenie pozemkov pre výstavbu garáží, v drvivej väčšine v tesnej blízkosti už existujúcich hromadných garáží. Podľa stanoviska komisie problém s parkovaním plánuje mesto riešiť nie prístavbami k jestvujúcim garážam, ale komplexne – realizáciou parkovísk v najkritickejších lokalitách.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.