Čas na zaplatenie dane z motorových vozidiel sa kráti

0 20

Medzi prvými je v kalendári daňových povinností podnikateľských subjektov podanie daňového priznania k dani z motorového vozidla. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva do 31. januára 2018.

Najbližšia daňová povinnosť má teda hraničný termín už o niekoľko dní. Daňovníkom je pritom fyzická alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá vozidlo používa na podnikanie v Slovenskej republike. Daňovníkom pritom môže byť podnikateľský subjekt, ktorý je v dokladoch zapísaný ako držiteľ vozidla, ale napríklad aj zamestnávateľ v prípade, že vypláca zamestnancovi cestovného náhrady za používanie jeho súkromného vozidla.

Základom dane je pri osobných vozidlách zdvihový objem motora v cm3 a pri úžitkových vozidlách a autobusoch ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav. Ešte donedávna bolo rozhodnutie o sadzbách dane z motorového vozidla v kompetencii príslušného vyššieho územného celku – v prípade okresu Púchov to bol Trenčiansky samosprávny kraj.

Po novom sú sadzby zjednotené pre celé Slovensko a ich prehľad vám prinášame v tabuľke.

Zdvihový objem motora v cm3 Sadzba dane v EUR
do 900 cm3 vrátane 62 EUR
nad 900 cm3 do 1200 cm3 vrátane 80 EUR
nad 1200 cm3 do 1500 cm3 vrátane 115 EUR
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 vrátane 148 EUR
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 vrátane 180 EUR
nad 3000 cm3 218 EUR

 

Podnikatelia však nebudú platiť rovnako vysokú daň. O jej výške totiž rozhoduje vek vozidla. Ušetria predovšetkým majitelia nových vozidiel. Pri nanajvýš trojročných autách sa totiž daňová sadzba znižuje o 25 percent, v ďalších troch rokoch nasleduje zníženie o 20 percent a neskôr o 15 percent. Pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba stopercentná, neskôr sa začína zvyšovať.

Predvlani prišla v súvislosti s „cestnou“ daňou významná zmena, ktorá sa týka miestnej príslušnosti. Právnické osoby platia daň na daňovom úrade, kde majú svoje sídlo a nie tam, kde je vozidlo evidované, ako tomu bolo doteraz.

To nesporne privítali tie firmy, ktoré mali evidovaných viacero vozidiel v rôznych krajoch a museli podať niekoľko daňových priznaní k dani z motorového vozidla na rôznych daňových úradoch. S touto zmenou súviselo aj zjednodušenie pri úhrade dane, keď finančná správa zaviedla samostatné predčíslie účtu, ktoré je pri úhradách potrebné použiť. Ide o šesťkombináciu 501163, pričom za pomlčkou už nasleduje osobný účet daňovníka.

Snáď netreba ani pripomínať, že daň sa považuje za vysporiadanú nie podaním daňového priznania, ale jej úhradou. Takže, zostávajú vám posledné dni.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.