Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí

0 18

Niekoľko dní pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí. 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.

okres Púchov, v čase od 03.08.2017 10:00 hod. do odvolania;

okres Považská Bystrica, v čase od 03.08.2017 10:00 hod. do odvolania,

okres Ilava, v čase od 04.07.2017 08:00 hod. do odvolania;

okres Trenčín, v čase od 04.07.2017 08:00 hod. do odvolania,

okres Partizánske, v čase od 01.08.2017 08:00 hod. do odvolania,

okres Prievidza, v čase od 03.08.2017 08:30 hod. do odvolania,

Dôvodom na vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je najmä:

  • suché  a teplé počasie trvajúce najmenej päť po sebe nasledujúcich dní alebo
  • zvýšený výskyt požiarov lesa alebo trávnatých porastov v priebehu troch po sebe nasledujúcich dní, alebo
  • ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch na príslušnom území dosiahlo aspoň stupeň vysoké požiarne  nebezpečenstvo v lesoch podľa stanovenia stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch Slovenským hydrometeorologickým ústavom.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje  najmä:

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Okresné riaditeľstvo môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až  do výšky 16 596 eur,  fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta  do výšky 331 eur.

Zoznam okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, ktoré vyhlásili čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každodenne aktualizovaný na webovej stránke www.hasicisr.sk v sekcii Dôležité oznamy (pravý stĺpec).

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.