Cesta a chodníky na Dvoroch sa konečne dokončia, bude to stáť 122 tisíc eur

7 58

Dokončenie cestnej infraštruktúry na Dvoroch je už niekoľko rokov „boľačkou“ nášho mesta. Dnes už neexistujúce Pozemné stavby tu totiž síce postavili dva z troch plánovaných obytných domov skupiny Rubikon, ale na úpravu okolia a prístupových ciest už nezostal čas a hlavne peniaze. Ani nie stometrový úsek medzi bytovým domom a materskou školou tak zostal v stave pripomínajúcom širokú poľnú cestu. Všetko sa malo zmeniť už minulý rok, kedy sa v rozpočte našlo 132 tisíc eur na úplne novú cestu a chodníky. Lenže púchovská radnica zostala verná svojej „metodike“ z posledných mesiacov, plánovanú akciu nezrealizovala a sumu 132 tisíc eur vyhlásila za ušetrenú. Dnes už je všetko inak a známe je aj meno realizátora celej investičnej akcie.

Keď v polovici minulého roka poslanecký zbor schválil rozdelenie rezervného fondu na viaceré investície, suma 132 tisíc eur sa ušla aj na dokončenie cesty popri Rubikone až ku kaviarni Alfa. Tam bývajúci obyvatelia boli pochopiteľne zvedaví, kedy sa investičná akcia bude realizovať.

Pani Janka 8. júla 2016 do „Odkazu pre starostu“ napísala: „Prosím vás, kedy reálne začnete riešiť cestu smerom okolo Rubikonu, čo ide od Dvorov ku krčme Alfa. Už je to tu vyše šesť rokov v katastrofálnom stave. Nepíšte, že je to v pláne. Napíšte, kedy začnete a kedy to bude hotové. Človek, ktorý chodí na Sedlište týmto smerom denne, hlavne keď prší, chodí celý špinavý. A to nehovorím o deťoch.

O týždeň sa pani Janka dočkala odpovede, ktorú očakávala. „Finančné prostriedky na realizáciu akcie boli schválené v úprave rozpočtu na júnovom mestskom zastupiteľstve, zahájil sa proces stavebného konania a prípravy verejného obstarávania na dodávateľa,“ reagovalo oddelenie výstavby a životného prostredia.

Projektová dokumentácia bola naozaj pripravená, považskobystrická firma PROJART, spol. s r. o. ju nachystala a dodala mestskému úradu v máji. Poslanec Lukáš Ranik zobral prísľub z radnice vážne a 15. júla 2016 rezolútne vyhlásil: „Začiatok novej pešej zóny smerom na Sedlište spravíme ešte tento rok!“ Sekol sa poriadne, do konca roka 2016 sa v tejto lokalite nepohlo ani prstom. Ak nerátame augustovú revíziu projektovej dokumentácie na dopravnú infraštruktúru.

Avizovaná príprava stavebného konania a verejného obstarávania totiž trvala neuveriteľných sedem mesiacov. Dôvody? Už sme ich spomenuli v úvode. Hospodársky výsledok Mesta Púchov za vlaňajšok je vďaka tomu o 120 tisíc eur vyšší.

Až 19. januára 2017 požiadalo Mesto Púchov ako investor prí- slušný špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu s názvom „Ukončenie dopravnej infraštruktúry Dvory V., Púchov“. Stavebný úrad vyhlásil stavebné konanie a dotknuté orgány a známi účastníci konania mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky do 2. marca 2017.

Projekt počíta s úplnou rekonštrukciou spevnených plôch na zhruba 70-metrovom úseku medzi jedným z dvoch obytných domov Rubikonu a areálom MŠ Chmelinec. V prvom rade tu bude vybudovaná nová, šesť metrov široká, obojsmerná komunikácia o dĺžke 64 metrov. Komunikácia je navrhnutá v pôvodnej trase, a keďže začína napojením na existujúcu komunikáciu, vznikne tu klasická priesečníková križovatka, pričom hlavnou cestou naďalej zostane komunikácia smerom ku Kauflandu.

Na pravej strane vozovky, v blízkosti obytného domu, je navrhnutých 22 parkovacích stojísk s kolmým státím. Pôvodný chodník pre peších pozdĺž oplotenia areálu materskej školy bude kompletne rozobratý a je tu navrhnutý nový, dva metre široký, chodník z betónovej dlažby o celkovej dĺžke cca 83 metrov. Povedľa neho vznikne úplne nový cyklistický asfaltový chodník s dĺžkou 65 metrov, ktorý vo svojej šírke 2,5 metra umožní obojsmernú premávku pre cyklistov. Oba chodníky budú od komunikácie oddelené pásom krovitej zelene.

Po novom je vyriešené aj stojisko na kontajnery, pričom radnica tu bude testovať nový systém polopodzemných kontajnerov. Na ploche 44 m2 budú umiestnené štyri veľkokapacitné kontajnery, z toho tri s objemom 5 m3 a jeden s objemom 3 m3. Medzi cyklistickým chodníkom a kontajnermi budú osadené lavičky oddelené betónovými kvetináčmi a svahovými tvárnicami.

Výraznou obmenou prejde stojisko na kontajnery s odpadom. Radnica tu bude testovať nový systém polopodzemných kontajnerov. Tri z nich by mali mať objem až 5 kubických metrov.

V stavebnom konaní predložili námietku obyvatelia domu č. 1950 na Dvoroch prostredníctvom svojho správcu budovy. Žiadali, aby bol do projektu zakomponovaný pás trávnatej plochy pred chodníkom priamo pred bytovkou a až následne boli umiestnené parkovacie miesta tak, ako je to bežné v ostatných obytných blokoch v meste.

Nepovažujeme za bezpečné ani estetické, aby hneď z vchodu pri chodníku parkovali autá tak, ako je to v súčasnosti. Žiadame, aby tak ako na ulici Dvory od hotela Alexandra bol aj pred našou bytovkou živý plot a dostatok zelene, nielen betónové plochy. Samozrejme vítame, že sa s touto časťou mesta ide niečo robiť, nakoľko súčasný stav cesty aj parkovanie pod našimi oknami je neúnosný a z hľadiska prašnosti zdravie ohrozujúci. Toto pretrváva už niekoľko rokov, hoci bytovka je už dlhodobo po kolaudácii,“ píše sa v námietke obyvateľov obytného domu č. 1950.

Stavebný úrad však námietku v plnom rozsahu zamietol. Opieral sa pritom o stanovisko Mesta Púchov ako investora stavby.

Z technického hľadiska a návrhu odvodnenia komunikácie nie je vhodné riešenie požadovaného zeleného pásu medzi parkoviskom a chodníkom, nakoľko nedokážeme zabezpečiť, aby z verejnej parkovacej plochy užívatelia touto zeleňou neprechádzali a zároveň ju neničili. Dostatok izolačnej zelene, ktorá bude vnímaná v súvislosti s pohodou bývania, zabezpečuje 4,5 metra široký zelený pás s 50 kusmi krovitých rastlín zabezpečujúci jednak dostatok zelene a zároveň je plánovaný ako pohlcovač prachu. Pokiaľ aj po realizácii celej investičnej akcie bude nový stav zelene považovaný za nevyhovujúci, je možnosť doplnenia lokality mobilnou zeleňou,“ píše sa v reakcii Mesta Púchov na námietku obyvateľov.

Stavebný úrad teda dňa 14. marca 2017 vydal na celú investičnú akciu stavebné povolenie. V tom čase sa už rozbehlo verejné obstarávanie, ktoré pre Mesto Púchov nachystala trenčianska spoločnosť KM Prestige Consulting, s. r. o.. Prostredníctvom vestníka verejného obstarávania boli vyzvaní záujemcovia na predkladanie ponúk, pričom radnica stanovila predpokladanú hodnotu zákazky na 161 582 eur.

Do verejnej súťaže sa bolo možné prihlasovať do 28. apríla 2017, pričom do následnej elektronickej aukcie boli zaradené ponuky štyroch stavebných spoločností. V samotnej aukcii sa víťaznou stala ponuka bratislavskej spoločnosti STRABAG, s. r. o., ktorá ponúkla konečnú cenu 122 000 eur. O necelú tisícku bola vyššia ponuka bytčianskej firmy DOSA Slovakia, s. r. o.. Zvyšné dve firmy – košická EUROVIA SK, a. s. a Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. ponúkli ceny na úrovni 135 000 eur.

Víťazná firma už v Púchove v poslednom období realizovala niekoľko investícií – navýznamnejšou je rekonštrukcia Lichardovej ulice ešte za čias primátorovania Mariána Michalca v celkovom objeme 176 tisíc eur. Minulý rok firma STRABAG vyhrala menšiu jesennú zákazku na niekoľko menších opráv chodníkov a vybudovanie šesťmiestneho parkoviska pri MŠ Mládežnícka. Podľa podmienok verejného obstarávania by firma mala celú zákazku zrealizovať do 120 dní od prevzatia staveniska.

Rado Varga

Diskusia: 7
 1. Peter hovorí

  V článku sa píše,že Pozemným stavbám nezostal čas ani peniaze na dokončenie. Ak tomu správne rozumiem,tak sa obyvateľom RUBIKONU na to poskladajú teraz všetci občania Púchova?

 2. ssasran hovorí

  Na čele s kapom ranikom. Záhada že sa našli peniaze ešte pár mesiacov pred voľbami. Pokiaľ by neboli voľby nič by sa nestávalo. To isté aj bytovky za tescom. Vedia že sa im končí mandát tak idú konečne rozdeliť z tej plnej špajze aj ľuďom

 3. za tescom hovorí

  za tescom to stat bude kedze to bude prezentovane ako „staviame v Puchove pre mlade rodiny“ a mimochodom vchadzame do volebnych rokov 😉

 4. Zakakan hovorí

  A ZAS RANIK !

 5. Jaroslav P. hovorí

  No chlapci,len či sa tam ten Ranik neangažuje „náhodou“preto,že tam býva aj slečna raníková.Ale čo,to by on hádam nerobil,však oni robia všetko čisto a transparentne ! Či ?

  1. Lasran hovorí

   Tak ako radiátory na mládežníckej, dlažba na kúpalisku, odvolávanie konateľov (aj svojich), rodinkárstvo v mšk, otázniky okolo jeho auta a minulosti s marianom atď

  2. Juro hovorí

   No ešte povedz ,že tam býva aj so Šimáčkom a du blejt velebnosti.Šak to aj Kaliňák s Bašternákom už pri ňom pomaly blednù závisťou.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.