Cintorínske višne pôjdu čoskoro k zemi

0 61

Začiatok jesene je predzvesťou obdobia vegetačného pokoja. To spravidla začína v novembri a trvá do konca marca. Práve počas tejto doby sa môžu rúbať stromy mimo zalesnených plôch. Po zimnej etape výrubov sa obnova zelene plánuje aj v Púchove. Najviditeľnejšou zmenou prejde nová časť mestského cintorína, kde pôjde k zemi 46 stromov višne krovitej, ktoré budú nahradené lipami. Stromy sa však budú stínať aj na iných miestach – predovšetkým v lokalite Ulice obrancov mieru.

Keďže iniciátorom výrubu je Mesto Púchov a plánuje obnovu zelene na vlastných pozemkoch, v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny nemôže samo v správnom konaní rozhodovať o osude stromov. Správne konanie sa tak organizuje na Obecnom úrade v Dolných Kočkovciach, kde už verejnosť upovedomili o dvoch žiadostiach na výrub zelene. Prvá sa týka rekonštrukcie zelene na mestskom cintoríne, kde z dôvodu zlého zdravotného stavu pôvodných drevín plánuje mesto odstrániť 46 kusov pôvodných višní krovitých. Podľa slov Martiny Knížatovej z oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Púchove sú vo väčšine prípadov dve tretiny korún týchto stromov suché. Tri kusy mladých drevín tu budú ponechané, ale ostatné budú nahradené lipami. Vysadiť by sa tu malo dovedna 20 nových drevín s obmedzovačmi koreňov, aby lipy nerozrušovali hrobové miesta.

Mesto Púchov si podalo žiadosť aj na výrub 29 drevín z dôvodu ich poškodenia. Zo zverejneného oznámenia nie je zrejmé, o ktoré stromy ide, ale pri prechádzke mestom sú neprehliadnuteľné, keďže ich už zdobí oranžová bodka označujúca strom určený na výrub. V prípade získania povolenia sa tak v najbližšom období budú odstraňovať stromy predovšetkým pri domoch na Ulici obrancov mieru – preriediť by sa mala napríklad skupina ihličnanov za domom č. 1154, ale zmiznú napríklad aj poškodené stromy pri dome č. 1095 a pri dome č. 1157. Rúbať sa bude aj vo vnútrobloku domu č. 827 na Štefánikovej ulici, v areáli Materskej školy na Požiarnej ulici č. 1291, pri Základnej škole Gorazdova, ale aj v lokalite Ulice za cintorínom.

V rámci obnovy zelene sa hovorí aj o odstránení aleje hlohov na Ulici obrancov mieru, ktoré strácajú listy, čoho príčinou by malo byť hubovité ochorenie. Vzorky už boli zaslané na expertízu a ak sa choroba stromov potvrdí, bude potrebné ich odstrániť a zameniť iným druhom.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.