CVČ Včielka Púchov: Aký bol školský rok 2016/2017?

0 104

Tak ako v uplynulých, i v tomto školskom roku pracovalo CVČ Včielka na plné obrátky. Pripravovali sme svoje vlastné projekty, projekty v spolupráci s inými organizáciami, organizovali sme vedomostné, umelecké aj športové súťaže pre všetky ZŠ okresu Púchov vyhlásené Ministerstvom školstva SR a zúčastnili sa množstva vystúpení.

V rámci pravidelnej záujmovej činnosti navštevovalo naše centrum 560 detí z mesta Púchov a približne 110 detí z okolitých obcí. V CVČ Včielka pracovalo 67 záujmových útvarov v rôznych oblastiach – športovej, kultúrnej a umeleckej, spoločensko – vednej, technicko – tvorivostnej i prírodovedno – environmentálnej oblasti. Zabezpečovali sme Angličtinu pre predškolákov v MŠ v meste Púchov a svoju pravidelnú činnosť realizovalo i Materské centrum Drobec.

Vítanie autobusov Včielka spojené s pripomenutím 55. výročia vzniku CVČ Včielka

Veľmi peknú účasť má aj Jumping centrum, kde chodí cvičiť veľa žien. Pripravili a zrealizovali sme PC kurz pre seniorov, o programy z ponuky Púchovského ekocentra bol taktiež veľký záujem nielen z púchovských škôl, ale i zo škôl celého regiónu Púchov – Považská Bystrica. Obetavá a náročná práca vedúcich, ktorí v CVČ Včielka pracujú bola odmenená úspechmi v rôznej podobe, či už vo forme diplomu, či medaile zo súťaže, alebo poďakovania od detí, či rodičov.

Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi Mestu Púchov za pomoc a podporu a tiež obciam, ktoré prispievajú na činnosť pre deti z obcí, ktoré naše záujmové útvary navštevujú. Zvlášť ďakujeme p. Rastislavovi Babušovi, ktorý nám sám ponúkol pomoc a vytepoval zdarma všetky stoličky v CVČ Včielka. Ďakujeme každému, kto šíri dobré meno CVČ Včielka, ďakujeme aj tým, ktorí nám prídu povedať, čo sa im nepáčilo, pretože vtedy je možné vysvetľovať a chyby odstraňovať – posúvame sa vpred. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami akoukoľvek formou spolupracovali a podporovali nás.

Z najväčších dosiahnutých úspechov vyberáme:

Najväčším „ťahúňom“ je u nás mažoretkový súbor Nelly, ktorého vedúcou je Ľudka Bučková Kvaššayová a manažérkou Tánička Brozáková. Za ich prácu im patrí veľká vďaka. Za výbornými výsledkami stoja hodiny práce a náročného tréningu tréneriek súboru aj na úkor ich voľného času:

Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe /september 2016/ – 2 x zlato, 3 x striebro, 2 x bronz a jedno 4. Miesto

Mažoretková súťaž – Memoriál Janky Jakubíkovej /október 2016/ – 7 x zlato, 7 x striebro, 3 x bronz

Majstrovstvá SR v mažoretkovom športe Spišká Nová Ves /máj 2017/ – 6 x zlato, 5 x striebro, 3 x bronz

Mažoretková súťaž Prešporský pohár /máj 2017/ – 5 x zlato, 4 x striebro, 4 x bronz

Ďakujeme trénerkám: Monike Belianskej, Dominike Ladeckej, Simonke Moškovej, Saške Belásovej, Aďke Rosinovej, Miške Pijakovej, Nike Staňovej, Stelke Slemenskej, Dominike Slovákovej, Martinke Bujdákovej, Veronike Vozárikovej, Ninke Kutejovej a Veronike Gašpárkovej a tiež Ninke Chovančekovej za prípravu Romči.

Vysúťažili si tým postup na Majstrovstvá Európy v mažoretkovom športe, ktoré sa uskutočnili v júni 2017 v talianskom meste Giuliannova.

Naši šachisti pod vedením RNDr. Maťky Motúzovej sa dokázali v tomto školskom roku udržať v silnej konkurencii v 4. lige. Odohrali viacero šachových turnajov, z ktorých prvenstvo vybojovala najmä Lívia Bajzová, postúpila i na krajské a celoštátne majstrovstvá, kde na kraji obsadila 1. miesto a v celoslovenskom kole krásne 4. miesto vo svojej kategórii.

Okresný prebor v šachu /nov. 2016/ – 1. miesto – kategória dievčatá do 14 rokov – Lívia Bajzová, 2. miesto – kategória dievčatá do 14 rokov – Leisha Taurani

Šachový turnaj GPX – Žilina /nov. 2016/ – 3. miesto – Lívia Bajzová

Zahanbiť sa nedali ani členovia literárneho klubu, ktorí posielali svoje práce do literárnych súťaží a získali:
Stela Surovčíková – diplom a cenu poroty – Dobšinského rozprávkovo – celoslovenská súťaž Natália Štepanovičová – 3. miesto Villa Zerna – celoslovenská súťaž

Spolupráca s automodelárskym klubom v Púchove, tiež priniesla nemalé úspechy detí z tohto záujmového útvaru:
Súťaž RC autá – /november 2016/
2. miesto – kategória mladší žiaci – Dominik Klečka
3. miesto – kategória mladší žiaci – Filip Roháč

Verejné preteky áut RC /január 2017/ – 1. miesto – kategória deti a rodičia – Dominik Klečka

Veľká cena Česko – Slovenska RC autá /január 2017/ – 1. miesto – Martin Kumičák

Úspechy vo výtvarných súťažiach zaznamenali: Tereza Zelenáková a Paulínka Nováková, Majka Kolenová, Janka Klobučníková – ceny poroty na celoslovenskej výtvarnej súťaži Krídla fantázie, Samuel Šiveň – čestné uznanie na celoslovenskej výtvarnej súťaži – Vianočná pohľadnica, Paulínka Nováková – 1. miesto na celoslovenskej výtvarnej súťaži Dobšinského rozprávkovo.

Členovia výtvarného krúžku Leonardo ilustrujú knihu rozprávok víťazke Poetického Púchova Eve Očkayovej.

Astronomická súťaž Čo vieš o hviezdach nám priniesla vďaka Marekovi Gelovi v okresnom kole 1. miesto a v krajskom kole, ktoré sa konalo v Partizánskom 4. miesto.

Naši včelári pod vedením Mgr. Evky Kováčovej i tento rok vybojovali prvenstvo na celoštátnej Včelárskej súťaži v Banskej Bystrici. Vo veľkej konkurencii sa umiestnili na 1. mieste ako družstvo, ale úspešní boli i ako jednotlivci:

1. miesto – Sabinka Solíková, 2. miesto – Janko Medňanský, 3. miesto Filip Drábik

Svojou usilovnou prácou si vysúťažili postup na medzinárodnú včelársku súťaž, ktorá sa uskutoční začiatkom júla v anglickom meste Marlborough.

Stolný tenis žiačok ZŠ

Našim hlavným cieľom a poslaním je aktívne a zmysluplné využívanie voľnočasových aktivít detí,  mládeže a dospelých. Ponuku záujmových útvarov na jednotlivé školské roky prispôsobujeme záujmu detí a rodičov, ale vychádzame i z toho, či máme vedúceho, ktorý ho bude viesť. Našu prácu robíme pre vás s láskou a venujeme jej všetok svoj voľný čas. Preto veríme, že sa u nás cítite dobre a naďalej nám zachováte svoju priazeň.

Za všetky Včielky – PaedDr. Alena Strýčková, riaditeľka CVČ Včielka

Zdroj CVČ Včielka
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.