Dejiny Spojenej školy v Púchove začne písať spoločná výstava dvoch výnimočných škôl

0 59

Prvý spoločný projekt Strednej odbornej školy (SOŠ) Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne predstaví širokej verejnosti študentské práce žiakov z odborov styling a marketing i umelecké diela významných absolventov sklárskej školy.

Osem mesiacov pred spojením SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), do Spojenej školy v Púchove, školy pripravili spoločnú výstavu venovanú histórii odievania a sklárskej tvorby.

Výstava sa koná pri príležitosti viacerých dôležitých medzníkov, ktoré si v tomto roku pripomíname. V roku 1939 vznikla Prvá slovenská továreň odevov, predchodkyňa Makyty Púchov, o štyri roky neskôr bola zriadená Rolného škola práce, neskôr premenovaná na Odevnú školu v Púchove. V roku 1949 vzniklo Stredisko pracujúceho dorastu, v súčasnosti Sklárska škola v Lednických Rovniach. V roku 2018 sme si pripomenuli aj 100. výročie vzniku Československa. Všetky tieto výročia vyústili do pripravovanej výstavy s názvom Putovanie storočím, ktorá je poctou kreatívnej tvorbe v púchovskom regióne. Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj odevný a sklársky priemysel, priblížila riaditeľka SOŠ Púchov Lenka Jancíková.

Spojením dvoch škôl s bohatou históriou sa začnú písať nové, moderné dejiny odborného vzdelávania v Púchove. Vzdelávanie sklárskych odborníkov sa z neďalekých Lednických Rovní presunie do Púchova, kde Trenčianska župa vytvorí vhodné podmienky pre študentov, vrátane ubytovania, stravovania či mimoškolských a športových aktivít.

Spoločne organizovaná výstava je znakom toho, že obe školy spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú pri vzdelávaní zručných a kreatívne mysliacich odborníkov. Výstava je prehliadkou študentských prác. Odevná tvorba žiakov spoločne s módnou fotografiou znázorňujú, ako sa vyvíjala móda počas minulého storočia. Ukážky sklárskych výrobkov sú zase prehliadkou úspešnej tvorby absolventov sklárskej školy, doplnila Jancíková.

Myšlienkou výstavy je pokus o pochopenie doby a vývoja ľudstva prostredníctvom odevu, keďže móda bola vždy odrazom doby, ale i spoločenskej a politickej situácie. Z vystavovaných ukážok si budú môcť návštevníci prezrieť napríklad uniformy z vojnových rokov, kombinézy z rokov šesťdesiatych či krásu úžitkového skla, jeho výtvarné spracovanie a rôzne techniky maľby.

Vernisáž výstavy Putovanie storočím – Výstava histórie odievania a sklárskej tvorby sa bude konať v stredu 30. januára 2019 o 17.00 h v priestoroch Župného domu v Púchove. Spoločná výstava SOŠ Púchov a SOŠ sklárskej Lednické Rovne potrvá až do štvrtku 14. februára 2019. Vďaka výstave majú prípadní budúci študenti Spojenej školy v Púchove možnosť dozvedieť sa viac o štúdiu na tejto škole.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.