Deň venovaný skvelým mladým chemikom

0 32

CVČ Včielka spolu so ZŠ E. Schreibera v Lednických Rovniach organizovalo okresné kolo v chemickej olympiáde kat. D. Zúčastnilo sa ho 20 úspešných riešiteľov školského kola z 9. ročníka ZŠ z okresu Púchov ( ZŠ s MŠ Lednica, ZŠ s MŠ Záriečie, ZŠ Mládežnícka Púchov, ZŠ Lednické Rovne, ZŠ Gorazdova Púchov, ZŠ Beluša) a študentov 8- ročného gymnázia.

Čo je úžasné, všetci súťažiaci boli úspešní! Tí najlepší budú pozvaní do krajského kola, ktoré sa bude konať v Novákoch.

Chcem sa poďakovať vedeniu školy, pani učiteľke Ing. Beatke Kubáňovej zo ZŠ Lednické Rovne a pani Ing. Danke Halásovej z FPT TU A. Dubčeka v Púchove , ktorí nám pomáhali pri organizovaní súťaže. Okresnej komisii OK CHO ďakujem za odborné vedenie a vyhodnotenie súťaže.

Pedagógom ďakujem za zvládnutie náročnej prípravy na okresné a krajské kolo. Pani kuchárkam zo ZŠ E. Schreibera Lednické Rovne sa chcem poďakovať za vynikajúci obed a pani upratovačkám za upratanie laboratória a tried, ktoré boli potrebné k súťaži.

  1. miesto: Zachar Miloš – ZŠ Lednické Rovne
  2. miesto: Žilinková Laura – ZŠ Lednické Rovne
  3. miesto: Golbincová Dominika – ZŠ Lednické Rovne

Gabika Támová, organizátor súťaže z CVČ Včielka Púchov

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.