Do prvého ročníka na stredné školy v kraji nastúpi viac ako tristovka dualistov

0 9

V nasledujúcom školskom roku je pre budúcich prvákov, ktorí sa rozhodli študovať na župných stredných odborných školách, vytvorená ponuka 403 miest v systéme duálneho vzdelávania. Najviac nových učebných zmlúv majú podpísaných na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici. Proces prijímania žiakov do systému duálneho vzdelávania však stále pokračuje.

Systém duálneho vzdelávania vstúpi už onedlho do štvrtého roku svojej existencie. Aj v školskom roku 2018/2019 láka najmä tých žiakov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s novými technológiami a moderným zariadením priamo v reálnom prostredí u zamestnávateľa a získať tak náskok pred svojimi rovesníkmi v uplatnení na trhu práce. Prepojenie teoretického štúdia s praxou má pozitívny vplyv aj na zlepšenie študijných výsledkov a motivácie žiakov. Zamestnávateľom pomáha vychovať a zaškoliť si svoju budúcu pracovnú silu.

Počet žiakov zapojených do duálu v Trenčianskom kraji narastie o 304 prvákov

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je už tretím rokom lídrom v systéme duálneho vzdelávania spomedzi samosprávnych krajov. Zmluvy o duálnom vzdelávaní má podpísaných všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorým to umožňuje skladba učebných a študijných odborov.

V uplynulom školskom roku sa do duálu zapojilo 68 zamestnávateľov pôsobiacich v kraji. Ku koncu júla 2018 bolo do prvého ročníka na župných stredných školách zapísaných celkom 3381 prvákov, do osemročných gymnázií 193 žiakov.

K rovnakému dátumu bolo v Trenčianskom kraji uzatvorených 304 nových učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania, pričom ponuka na nasledujúci školský rok je 403 miest. Ambíciou TSK je túto ponuku naplniť a k doterajším viac ako 600 uzatvoreným zmluvám by tak mohlo pribudnúť ďalších až do 400, čím by TSK v školskom roku 2018/2019 dosiahol počet 1 000 učebných zmlúv v systéme duálneho vzdelávania a opäť by zabojoval o prvenstvo na Slovenskuvysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Daniela Hilčíková s tým, že definitívne počty žiakov zapojených do duálu budú známe až v druhej polovici septembra.

Najviac budúcich prvákov – dualistov prejavilo záujem o študijný odbor mechanik nastavovač, a to až 88 žiakov. Presná polovica, teda 44 žiakov, bude na župných stredných odborných školách študovať v odbore mechanik – mechatronik. Trojicu najzaujímavejších odborov v systéme duálneho vzdelávania uzatvára odbor mechanik strojov a zariadení, ktorý zaujal 25 žiakov.

Rovnaké odbory sú najžiadanejšími aj zo strany regionálnych zamestnávateľov, za prvou trojicou nasleduje obrábač kovov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.  Najviac nových učebných zmlúv zo všetkých župných škôl majú na nasledujúci školský rok podpísaných na Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici.

Podmienky pre školy i zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania zlepšila aj novela zákona o odbornom vzdelávaní. Okrem pravidiel určovania počtu žiakov prvých ročníkov vyriešila problém s krátením normatívu na žiaka o sumu normatívu na praktické vyučovanie.

Príspevkom na kompenzáciu časti nákladov na realizáciu systému duálneho vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov sa zlepšili podmienky pre zamestnávateľov a súčasne sa predĺžil termín na uzatvorenie učebnej zmluvy medzi žiakom a danou firmou z 31. augusta na 31. januára príslušného školského roku. Týmto krokom sa vytvoril priestor na dodatočné zaradenie do systému aj tých žiakov, ktorí pred nástupom na strednú školu ešte neboli rozhodnutí.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.