Dolnokočkovania predbehli Púchovčanov, kompostujú už v každom rodinnom dome

0 9

Už druhý rok je v platnosti novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla zmeny v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, ale nastavila aj nové pravidlá nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom. Podľa zákona je obec povinná zabezpečiť triedený zber takéhoto druhu odpadu, ako aj biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov. V prípade individuálnej bytovej výstavby je obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť buď zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov a zároveň jej vyvezenie v minimálne dvojtýždňovom intervale alebo kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Zatiaľčo v Púchove sa aktuálne ešte len robí prieskum záujmu o kompostéry, v susedných Dolných Kočkovciach už druhý mesiac hromadne kompostujú. Kompostovacie silo tu totiž dostala každá z viac ako štyroch stoviek domácností.

My sme zintenzívnenie kompostovania v našej obci plánovali už dlhšie, nuž a po tom, čo sa zákon v tejto problematike ešte sprísnil a zaviedol povinnosti pre obce a mestá, už nebolo na čo čakať. Našim spoločným záujmom je, aby občania nedávali biologický odpad do popolníc a aby čo najmenej odpadu končilo na skládke,“ povedal nám starosta obce Dolné Kočkovce Peter Regina.

V decembri sme sa dohodli na zastupiteľstve, že pre každú domácnosť kúpime jedno kompostovacie silo. Časť kompostérov sme zakúpili ešte v rozpočtovom roku 2016 a druhú časť začiatkom tohto roka. Na základe zmlúv o výpožičke sme ich postupne rozdelili medzi domácnosti. Občania dostali návod na zloženie a využívanie kompostovacieho sila a našou podmienkou pre dodávateľskú firmu bolo aj pripraviť krátke stretnutie s obyvateľmi mesta v kultúrnom dome k problematike kompostovania.

Obec Dolné Kočkovce má niečo viac ako štyri stovky domácnosti a samospráva tak z obecného rozpočtu investovala cca 16 tisíc eur. „Zakúpili sme dovedna 420 síl, čiže pre všetky domácnosti a niekoľko kusov ešte do rezervy. Najnižšiu cenu – 37,90 eur za jedno kompostovacie silo – nám poskytla firma JRK Waste Management, s. r. o. Predpokladáme, že drvivá väčšina domácností bude kompostovacie silá aj reálne využívať, takmer každý má pri svojom dome úžitkovú záhradu, takže vyprodukovaný kompost bude kde použiť,“ skonštatoval starosta Peter Regina.

Ten si od zavedenia kompostovania do každej domácnosti sľubuje úsporu finančných prostriedkov za vývoz a hlavne uloženie tuhého komunálneho odpadu na skládku Podstránie. Navyše obec sa bude snažiť v rámci rekonštrukcie bývalého hnojiska ešte zaviesť jarný a jesenný zvoz orezaných konárov zo stromov a kríkov na účelom štiepkovania a následného kompostovania.

Kým v Dolných Kočkovciach zaviedol obecný úrad kompostovanie do každej domácnosti, púchovská radnica sa zatiaľ rozhodla zakúpiť kompostéry len pre zhruba 170 rodinných domov. V rozpočte sa totiž na nákup kompostérov podarilo získať len 10 tisíc eur, čo je v porovnaní s Dolnými Kočkovcami o šesť tisíc eur menej. Aj preto púchovská samospráva vykonala medzi obyvateľmi Púchova dotazníkový prieskum, ktorý má za úlohu zistiť záujem občanov o dodávku záhradného kompostéra s objemom 430 litrov. Po prejavení záujmu o predmetný kompostér budú s občanmi spísané zmluvy o bezplatnej výpožičke na dobu 10 rokov, ktorá je totožná s deklarovanou životnosťou kompostéra.

Dodávateľ kompostérov je už známy – radnici sa žiaľ pri verejnej súťaži nepodarilo ušetriť ani jeden cent. Do súťaže na dodávku 172 kusov kompostérov sa totiž prihlásila len firma MEVA-SK, s. r. o. Rožňava a tá nemala záujem vyvolávaciu cenu 9 976 eur znižovať. Spomínaná firma sa zaviazala dodať kompostéry počas druhého júnového týždňa.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.