Dožinkové slávnosti aj tento rok prinesú zážitok v podobe tradícií typických pre náš kraj

0 101

Dožinky, dožinkové slávnosti či obžinky ako symbol vďaky za úrodu v období ukončenia žatvy patria k tradíciám typickým pre Trenčiansky kraj a spolu s ľudovou piesňou či tancom sú nositeľmi národnej kultúrnej identity. Dožinkový veniec najbližšie upletú v Turej Lúke a Lednici.

Obecné dožinky sú vo všeobecnosti považované za slávnosť po skončení žatvy. Ich pôvod siaha do predkresťanských dôb, v ktorých sa pestovateľská prosperita pripisovala nadprirodzeným silám. Na poliach sa zvykli nechávať posledné klasy zrelého obilia, ktoré mali zabezpečiť bohatstvo roľníckym hospodárstvam v nasledujúcom roku. Posledný snop mal byť ťažký a veľký. Z najkrajších zožatých klasov sa uplietol dožinkový veniec alebo kytica,priblížila Jaroslava Kohútová u Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

Najbližšie si ukážky hospodárskych prác bez použitia modernej techniky alebo gurmánske hody môžete vychutnať tento víkend, 10. – 11. augusta 2019 v Turej Lúke. Tamojší Gazdovský dvor počas týchto dní ožije spevom, tancom, zábavou a chýbať nebude ani tradičný dožinkový jarmok a pletenie venca. O organizáciu tohto tradičného podujatia sa dlhodobo stará Centrum tradičnej kultúry v Myjave, ktorého zriaďovateľom je rovnako Trenčianska župa.

O týždeň neskôr, v nedeľu 18. augusta 2019, bude za úrodu ďakovať aj obec Lednica. Dôvodom na oslavu je okrem 19. tradičných lednických dožinkových slávností aj okrúhle výročie obce. Tá oslávi už 760. výročie prvej písomnej zmienky.

Okrem krojovaného sprievodu sa všetci zúčastnení môžu tešiť na folklórne pásmo s názvom Už sme dožali, v ktorom vystúpi domáci Folklórny súbor Ledničanka, Detský folklórny súbor Ledničanka a mnohí ďalší. I tieto dožinkové slávnosti finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.