Dvadsiaty ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák – Hrdina remesla

0 41

Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla tento rok oslavuje svoje 20. výročie. Na pôdu trenčianskeho výstaviska Expo center, a. s., zavítali okrem prezentujúcich sa škôl i rodičia s deťmi, ktoré si čoskoro budú musieť vybrať svoju cestu stredoškolským životom.

Tú vo štvrtok 4. októbra 2018 slávnostne otvoril novovymenovaný národný ambasádor pre odborné vzdelávanie a prípravu a zároveň predseda TSK Jaroslav Baška. Je mi cťou byť národným ambasádorom za Slovensko pre tohtoročný týždeň odborných zručností. Uvedomujem si dôležitosť a význam odborného vzdelávania, a tiež uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. Práve preto sa Trenčiansky samosprávny kraj snaží každým rokom zvýšiť počet žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Prejsť zo školy priamo do práce je veľkou výhodou nielen pre žiaka, ale aj pre zamestnávateľa, ktorý si z neho vypracuje takú pracovnú silu, akú potrebuje, povedal trenčiansky župan.

Otvorenia výstavy sa zúčastnila i štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová a štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš. Niet pochýb, že Trenčiansky samosprávny kraj je oprávneným lídrom v systéme duálneho vzdelávania. Veľmi ma teší, že predsedovi TSK skutočne záleží na napredovaní kraja v oblasti odborného vzdelávania, povedala Oľga Nachtmannová.

Dvojdňové podujatie má za úlohu priblížiť návštevníkom a najmä žiakom posledného ročníka základných škôl možnosti sebarealizácie prostredníctvom odborného vzdelávania v Trenčianskom kraji.Drvivá väčšina ponúkaných pracovných miest si vyžaduje stredoškolské odborné vzdelanie. Podľa analýz je zrejmé, že 90% odborne vzdelaných ľudí sa na trhu práce uplatní bez akýchkoľvek problémov. Pre tých, ktorí sú navyše zapojení do systému duálneho vzdelávania, je táto pravdepodobnosť 100%, povedal Branislav Ondruš.

V rámci oficiálnej časti výstavy a vyhodnotenia systému duálneho vzdelávania si z rúk predsedu TSK prevzali ocenenie tri župné školy, a to Stredná odborná škola Strojnícka v Považskej Bystrici, Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom a Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom. Národný ambasádor odborného vzdelávania a prípravy odovzdal ocenenie aj trom spoločnostiam pôsobiacim v Trenčianskom kraji, a to Konkrétne PSL, a. s., Považská Bystrica, HF NaJUS, a. s., Dubnica nad Váhom a Brose Prievidza, s. r. o.

Európska komisia zvolila predsedu TSK za slovenského ambasádora odborného vzdelávania a prípravy

Trenčianska župa systematicky pristupuje k opatreniam, ktoré vedú k posilneniu stredného odborného školstva, a tak i príprave kvalifikovaných odborníkov pre aktuálne potreby trhu práce. Najdôležitejším predpokladom prepojenia vzdelania s praxou je fungujúca spolupráca škôl so zamestnávateľmi. Na základe celkovo 23 podpísaných memoránd kooperuje Trenčiansky samosprávny kraj s takmer 300 zamestnávateľmi a 20 stavovskými, resp. profesijnými organizáciami.

Župa tiež zo svojho rozpočtu poskytla základným školám notebooky, programovateľné stavebnice a pracovné náradie, určené na rozvoj manuálnych zručností. Aj vďaka týmto opatreniam sa v oblasti odborného vzdelávania Trenčianskemu kraju darí, o čom svedčí zavedenie systému duálneho vzdelávania do praxe. V aktuálnom školskom roku je v rámci Trenčianskeho kraja do systému duálneho vzdelávania zapojených 22 stredných odborných škôl, 91 firiem a takmer 880 žiakov.

Vďaka týmto úspechom bol na pozíciu slovenského ambasádora odborného vzdelávania a prípravy pre rok 2018 bol Európskou komisiou zvolený predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Udialo sa tak na základe jeho osobnej otvorenej podpory odborného vzdelávania a ukazovateľov, vďaka ktorým sa Trenčiansky samosprávny kraj už tretím rokom drží v pozícii lídra v systéme duálneho vzdelávania spomedzi všetkých vyšších územných celkov na Slovensku.

Nesmierne ma teší, ze predseda TSK prijal ponuku stať sa slovenským abasádorom Európskeho týždňa odborných zručností. Som presvedčená, že odborné vzdelávanie a príprava je skvelou voľbou pre kariéru a že nový slovenský ambasádor zdieľa odhodlanie šíriť tento odkaz medzi Slovákov všetkých vekových kategórií, povedala komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.