Environmentálny grantový systém TSK Zelené oči uzavrel svoje tohtoročné brány 72 predloženými enviroprojektmi

0 72

V roku 2019 chcelo až 72 žiadateľov premeniť svoje okolie na zelenšie, župa v praxi podporí realizáciu 59 z nich v celkovej výške za takmer 80 tisíc eur.

Originálne nápady environadšencov sa v Trenčianskom kraji vďaka grantovému programu TSK s názvom Zelené oči stávajú skutočnosťou od roku 2016. Každým rokom počet predložených nápadov s environmentálnym posolstvom stúpa. Tento rok bolo na župný úrad predložených rekordných 72 žiadostí, realizácie sa vďaka financiám zo župy dočká až 59 z nich v celkovej hodnote takmer 80 tisíc eur. Žiadatelia majú čas na uskutočnenie svojich zelených návrhov do konca kalendárneho roka.

Požiadať o finančné prostriedky vo výške najviac 2 tisíc eur na environmentálny projekt môžu obce či mestá a ich rozpočtové organizácie, ale i právnické osoby o sídlom alebo trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja. Doručené žiadosti sa podľa dátumu rozdeľujú do štyroch hodnotiacich kôl, koniec augusta každoročne uzatvára posledné z nich.

Z hľadiska právnej formy žiadateľov bol tento rok o grant najväčší záujem zo strany obcí, občianskych združení a rozpočtových organizácií,“ uviedla Andrea Molnárová, administrátorka programu Zelené oči na župnom úrade v Trenčíne. Najviac predložených žiadostí za štyri hodnotiace kolá bolo doručených z okresov Považská Bystrica, Trenčín, Prievidza a Púchov.

Niektoré z podporených projektov majú úspešnú realizáciu za sebou. Takým je aj projekt obce Beluša (okres Púchov), ktorý nesie názov Pod korunou 2. „Jeho hlavným cieľom bolo poukázať na príklady trvalo udržateľných činností, ako je recyklácia a separovanie odpadov. V rámci projektu bola navrhnutá a realizovaná výsadba zelene, výstavba náučnej tabule o separovaní odpadu a pocitového chodníka,“ priblížila účel obecného environápadu Andrea Molnárová.

Ak máte nápad, ktorý prispeje k zvýšeniu environmentálneho povedomia obyvateľov kraja, položiť na papier ho môžete už teraz, uzávierka prvého hodnotiaceho kola pre ďalší rok bude posledný januárový deň 2020. Viac informácií nájdete na webovom sídle župy v sekcii Regionálny rozvoj.

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.