Fakulta priemyselných technológii v Púchove inaugurovala novú dekanku

0 120

Fakulta priemyselných technológií (FPT) v Púchove bola 25. januára 2017 hostiteľom významnej akademicko-spoločenskej udalosti. Počas inaugurácie bola do funkcie dekana slávnostne uvedená prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

Darina Ondrušová pôsobí na FPT od roku 1996. Akademický senát ju na základe výsledkov volieb právoplatne zvolil 22. novembra 2016. Na poste dekana fakulty nahradila doterajšieho dekana Jána Vavra. „Fakulta sa dnes nenachádza na rázcestí, je len v ďalšom úseku pomyselného štafetového behu s rovnakým cieľom, rozvíjať FPT, ktorá má vybudovaný obrovský potenciál. Najmä v oblasti pedagogickej, výskumnej, ale aj v spolupráci s priemyselnými partnermi a externými vzdelávacími inštitúciami. Mojim cieľom, ambíciou a súčasne záväzkom je aktivizovať ďalší rozvoj fakulty,“ uviedla po inaugurácií nová dekanka fakulty FPT.

Na slávnostnom akte inaugurácie nechýbal rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Na inaugurácii bol prítomný aj trenčiansky župan Jaroslav Baška a ďalší akademickí funkcionári, manažéri podnikov, pedagógovia z ďalších fakúlt a univerzít, riaditelia stredných škôl a zamestnanci a študenti FPT.

Sme v kraji, kde je nezamestnanosť niečo cez 6%, dokonca v okrese Púchov je aktuálna nezamestnanosť pod 4,5%. To svedčí, že sme v regióne, ktorému sa darí. Ako predseda TSK, ktorý má v kompetencii stredné školstvo, urobíme všetko preto, aby sme pre FPT, ale aj ďalšie fakulty Trenčianskej univerzity pripravili absolventov stredných škôl, ktorí ďalej budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na týchto fakultách,“ povedal vo svojom príhovore trenčiansky župan.

TSK sa snaží o podporu odborného vzdelávania. Svedčí o tom napríklad aj projekt polytechnizácie vyučovania na základných a stredných školách v kraji, kde v rámci tejto podpory TSK zo svojho rozpočtu poskytuje základným školám notebooky, programovateľné stavebnice alebo pracovné náradie.

Zároveň je TSK lídrom duálneho vzdelávania na Slovensku. Za prvé dva školské roky je v ňom zapojených viac ako 300 žiakov, 12 stredných odborných škôl a 35 firiem, vrátane tých, ktoré pôsobia v okrese Púchov.

autor: mp
Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.